Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównagwarant
 
Wyszukiwana fraza:

gwarant

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 35 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Gwarancja

W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Zakres umowy gwarancji

razie wątpliwości, że wystawca dokumentu ( gwarant ) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Gwarancja może przybrać zarówno postać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2011

Reklamacja - czas jej rozpatrzenia

kwestii w Gwarancji, zastosowanie ma Kodeks cywilny, który w art. 580 § 2 stwierdza jedynie, że Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Naprawa gwarancyjna samochodu

uprawnień przysługujących Panu z tytułu rękojmi, za którą odpowiedzialny jest już nie Gwarant ale sprzedawca samochodu. Chyba, że zgodnie z art. art. 558 § 1 kc wyłączyliście w umowie odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Gdyby uprawnienie z tytułu rękojmi

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 czerwca 2006

Gwarancja i rękojmia za wady w przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej od sprzedawcy to w razie wątpliwości co do treści umowy wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2006

Kupujący ma prawo wyboru trybu reklamacji - z tytułu rękojmi lub gwarancji.

otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te

Słowa kluczowe: gwarancja, konsument, kupujący, naprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2011

Uprawnienia konsumenta w razie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (wady rzeczy sprzedanej)

wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Reasumując, jeżeli gwarant kwestionuje możliwość zadość uczynienia Pańskim roszczeniom na podstawie gwarancji, winien Pan oddać sprzęt do sprzedawcy, korzystając z przysługujących konsumentowi

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2009

Konsument może odstąpić od umowy jeżeli rzecz sprzedana jest wadliwa

żądania tego samego na drugiej podstawie. Wybór roszczenia z gwarancji nie powoduje utraty możliwości żądania tego samego roszczenia na podstawie niezgodności towaru z umową, co ma istotne znaczenie, jeśli sprzedawca i gwarant

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2012

Oferowali kredyty, wyłudzili 2 miliony

Wrocławscy policjanci rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzają pieniądze. Sprawcy powołując się na wpływy w bankach na terenie całego kraju oferowali możliwość załatwienia atrakcyjnych, niskooprocentowanych kredytów dofinansowywanych z funduszy unijnych. W zamian pokrzywdzeni musieli wpłacić prowizję. Grupa oszukała co najmniej…

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 stycznia 2007

Rękojmia i gwarancja - obowiązki sprzedawcy

Pomimo, że rękojmia i gwarancja pełnią podobne funkcje różnią jednak się w istotny sposób. Najważniejsza różnica polega na tym, iż rękojmia przysługuje z mocy prawa, natomiast gwarancja to dobrowolne, dodatkowe uprawnienie zapewnione przez producenta, sprzedawcę, czy dystrybutora. W związku z tym sprzedawca ma różne obowiązki z tych tytułów…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 marca 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.