Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównagaz cieplarniany
Gaz cieplarniany -

 rozumie się przez to:

a) dwutlenek węgla (CO2),
b) metan (CH4),
c) podtlenek azotu (N2O),
d) fluorowęglowodory (HFCs),
e) perfluorowęglowodory (PFCs),
f) sześciofluorek siarki (SF6);
 
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.2
 
Wyszukiwana fraza:

gaz cieplarniany

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 18 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prowadzący instalacje

rozumie się przez to prowadzącego instalację w rozumieniu art. 3 pkt 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska tj"rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie" Ustawa…

Data utworzenia: 14 grudnia 2011

Statek powietrzny

rozumie się przez to statek powietrzny w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze tj"statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża" Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do…

Data utworzenia: 14 grudnia 2011

Tonokilometr

rozumie się przez to 1 Mg ładunku handlowego, stanowiącego łączną masę towarów, przesyłek pocztowych i pasażerów, przewiezionego na odległość 1 km Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.13

Data utworzenia: 14 grudnia 2011

Tytuł prawny

rozumie się przez to tytuł prawny w rozumieniu art. 3 pkt 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska tj"rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy" Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych…

Data utworzenia: 14 grudnia 2011

Uprawnienie do emisji

rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentu, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, dwutlenku węgla (CO 2 ), które służy do rozliczenia wielkości emisji w ramach systemu i którym można rozporządzać na zasadach określonych…

Data utworzenia: 14 grudnia 2011

Zezwolenie

rozumie się przez to decyzję administracyjną zezwalającą na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem i określającą obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych art 3. pkt.16

Data utworzenia: 14 grudnia 2011

Zmiana w instalacji

rozumie się przez to wywołującą wzrost emisji rozbudowę instalacji objętej systemem, a w przypadku instalacji wytwarzającej ciepło, również wywołującą wzrost emisji zmianę w sieci ciepłowniczej związaną z przyłączeniem nowych odbiorców Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych…

Data utworzenia: 14 grudnia 2011

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Komentarz poświęcony jest podstawowemu instrumentowi ochrony klimatu, którym jest obecnie handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Szczegółowo omawia przepisy ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do prawa polskiego, unijnego, a także międzynarodowego. Jest to jedyna publikacja na rynku uwzględniająca…

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, aukcja
Data utworzenia: 27 lipca 2012
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.