Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaemerytura+czC499C59Bciowa+przed+osiC485gniC499ciem+wieku+emerytalnego
Niezdolność do pracy z tytułu wieku -

Ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Art. 6 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej


 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9885 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach strony mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem ( art. 10 k.p.c.).Oczywiście zawarcie ugody jest możliwe jedynie wówczas gdy obie strony postępowania sądowego wyrażą zgodę na treść

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Umowa przedwstępna może poprzedzać zawarcie innej umowy, w tym o sprzedaż wykupionego mieszkania

mieszkania komunalnego. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2011

Przedawnienie roszczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia społecznegp

dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-6. Przepis ten budził jednakże wątpliwości czy ma on zastosowanie do składek sprzed nowelizacji tj. wymagalnych przed 1.01.2003 roku. Sąd najwyższy w uchwale z dnia 2 lipca 2008 roku sygn. akt

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2011

Małżonek będący w separacji faktycznej dziedziczy po współmałżonku spadkodawcy

majątku nabywać będą do swojego majątku odrębnego. Ponadto do tego majątku odrębnego wejdą wszelkie przedmioty majątkowe, które były nabyte przez małżonków przed zawarciem małżeństwa. Natomiast w stosunku do majątku zgromadzonego przez małżonków w trakcie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2011

Zamiana mieszkania wykupionego od gminy

stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Przepisu powyższego nie stosuje się w m. in. w przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2012

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

otrzymałam decyzję o całkowitej niezdolności do pracy do połowy przyszłego roku. Na chwile obecną nie posiadam rozwiązania umowy o pracę z zakładem pracy. Czy będąc w szpitalu przed i po upływie urlopu bezpłatnego, zakład ma prawo rozwiązać ze mną umowę? Czy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Współmałżonek ma zatem jedynie roszczenie do masy upadłości podobnie jak inni wierzyciele. Bezskuteczne jest także dokonywanie przed ogłoszeniem upadłości rozdzielności

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Rozwiązanie małżeństwa wymaga przeprowadzenia rozprawy

postępowaniem przed sądem. Otóż, orzeczenia rozwodu może Pan żądać również przed sądem UK lecz Sąd ten na mocy powyższych ustaleń będzie zobowiązany stosować prawo polskie jako wspólne prawo ojczyste Pana i małżonki. Nie muszę wyjaśniać, że takie rozwiązanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 grudnia 2013

Rozwód i separacja wg. prawa niemieckiego

), jeśli w momencie rozwodu nie można oczekiwać od niego podjęcia pracy zarobkowej z powodu jego wieku (§ 1571 BGB), jeśli i dopóki małżonek po rozwodzie bierze udział w szkoleniu, dokształcaniu lub przeszkalaniu w ramach zmiany zawodu

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 października 2006

Żądanie alimentacyjne nie może być przesłane mailem

w niedostatku. Mając na względzie powyższy przepis, aby mówić o trwaniu obowiązku alimentacyjnego, uprawniony do alimentów musiałby wykazać, że faktycznie nie pracuje (że się nadal uczy). Co prawda żaden przepis nie określa wprost w jakim wieku

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 88  |  89  |  90  |  91  |  92 … 989 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.