Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaemerytura+czC499C59Bciowa+przed+osiC485gniC499ciem+wieku+emerytalnego
Niezdolność do pracy z tytułu wieku -

Ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Art. 6 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej


 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9885 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Legalizacja samowoli budowlanej nie zawsze możliwa

liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Budowę takich obiektów należy jedynie zgłosić właściwemu organowi. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia

Słowa kluczowe: samowola budowlana
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 grudnia 2008

Uprawnienia konsumenta w razie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (wady rzeczy sprzedanej)

możliwości swobodnego z niego korzystania. Co do zasady, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2009

Wykup mieszkania zakładowego od PKP a waloryzacja wpłaconej kaucji

, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 36 ust. 1 tej ustawy, kaucja wpłacona przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 roku, pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi w ciągu miesiąca

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2009

Wykup mieszkania komunalnego a roszczenia o należny zachowek

nie może dokonać zbycia nieruchomości lub wykorzystać ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia. W przeciwnym

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2009

Ile kosztuje przeprowadzenie postępowania spadkowego

koszty związane będą z tym postępowaniem. Samo postępowanie może także odbywać się przed sądem lub jako poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem. W przypadku kosztów postępowania spadkowego prowadzonego przed sądem, wysokość ich ustalana jest zgodnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2009

Rożnica wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości majątku odrębnego małżonka stanowi majątek współny małżonków

rozwodowa toczy się przed sądem w Niemczech, wg prawa niemieckiego, mimo iż oboje posiadamy obywatelstwo polskie. Jestem właścicielem nieruchomości gruntowej, którą otrzymałam jako darowiznę. Grunt rolny został przekształcony w trakcie naszego małżeństwa na

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni może tylko konsument

tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Podobnie art. 7 i pozostałe przepisy odnoszą się do praw konsumenta, przy zawieraniu umowy z przedsiębiorcą. Definicja konsumenta została zawarta w art. 22 1 k.c. (kodeksu cywilnego

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Brak zgody żony ogranicza odpowiedzialność z majątku wspólnego za długi zaciągnięte przez męża

możliwości dochodzenia zaspokojenia z majątku wspólnego. Zatem wolny od odpowiedzialności jest tylko małżonek podatnika, którego małżeńska wspólność ustawowa została zniesiona przed powstaniem zobowiązania podatkowego lub dług powstał przed zawarciem

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 marca 2010

Nabycie nieruchomości w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej

nastąpiło przez Pana w chwili nabycia nieruchomości wspólnie ze współmałżonką. Nieruchomość weszła do majątku wspólnego, w którym co do zasady każdy z małżonków posiada równe udziały. Sprzedaż nieruchomości nabytej przed 1 stycznia 2007 roku, powoduje jej

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 maja 2010

Skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy i rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku zaufania

poprzednie wynagrodzenie. Wystąpił także do Sądu o przywrócenie do pracy. Przedstawiono Sadowi listę obecności i dowody pobierania zaliczek na wypłatę. Sąd pozwu nie oddalił i proces się toczy. Jak się bronić przed takim działaniem? Czy w związku z powyższym

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 87  |  88  |  89  |  90  |  91 … 989 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.