Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaemerytura+czC499C59Bciowa+przed+osiC485gniC499ciem+wieku+emerytalnego
Niezdolność do pracy z tytułu wieku -

Ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Art. 6 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej


 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9885 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wyjawienie majątku dłużnika

złożenia przyrzeczenia według roty: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.". Przyrzeczenie ma ten skutek, że jeżeli dłużnik złoży nieprawdziwe oświadczenie

Słowa kluczowe: dłuznik, egzekucja, poręczyciel, sąd
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2011

Zabezpieczenie pomysłu poprzez umowę o zachowaniu poufności

zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Oznacza to, że aby zabezpieczyć się przed wykorzystaniem przez osoby trzecie pewnych pomysłów lub idei, należy uprzednio zawrzeć umowę w tym zakresie. Sama umowa o zachowaniu poufności zawiera postanowienia

Słowa kluczowe: idea, konkurencja, NDA, pomysł
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2011

Zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego

), w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny może żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Wyłączenie darowizny ze schedy spadkowej

Jestem spadkobiercą i jednocześnie otrzymałem darowiznę przed śmiercią spadkodawcy. Spadkodawca w umowie darowizny oświadczył, że wyłącza ze schedy spadkowej darowaną nieruchomość. Czy zapis o wyłączeniu z masy spadkowej darowanej nieruchomości może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2012

W trakcie urlopu nie można wypowiedzieć stosunku pracy

urlopu wychowawczego na dane dziecko, z tym że taki wniosek powinien zostać złożony co najmniej na dwa tygodnie przed upływem terminu rozpoczęcia urlopu. Nie ma przeszkód prawnych, aby taki wniosek został złożony niezwłocznie po wykorzystaniu urlopu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 lipca 2012

Konsument może wypowiedzieć umowę z przedsiębiorstwem energetycznym na koniec nastepnego miesiąca

miesiące na przód przed końcem okresu na jaki została zawarta, stanowi klauzulę abuzywną czyli niedozwoloną w umowach z konsumentami, gdyż kształtuje stosunek prawny z naruszeniem zasady równości stron, dając jedynie jednej stronie nieograniczoną możliwość

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2012

Pracownik może zaliczyć jeden okres stażowy

, przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 listopada 2012

Pracownik może zaliczyć jeden okres stażowy

, przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 listopada 2012

Zawiadamiającemu nie przysługują prawa strony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

zakończona i sąd już wydał wyrok.

Postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się przed sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce jego popełnienia. Wszczynane jest ono z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego i toczy się zgodnie z przepisami ustawy z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 lutego 2013

Małżonek może żądać zwrotu nakładów poczynionych na majątek osobisty współmałżonka

. Oznacza to, że wszystko co małżonkowie nabyli w trakcie małżeństwa stanowi ich majątek wspólny, a to co posiadali przed zawarciem małżeństwa stanowi majątek osobisty każdego z małżonków. Prawo stosuje domniemanie, że oboje małżonkowie mają równe udziały w

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 grudnia 2013
« Poprzednia 1 … 85  |  86  |  87  |  88  |  89 … 989 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.