Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaemerytura+czC499C59Bciowa+przed+osiC485gniC499ciem+wieku+emerytalnego
Niezdolność do pracy z tytułu wieku -

Ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Art. 6 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej


 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9885 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Właściciel mieszkania wykupionego od gminy, może nim co do zasady swobodnie dysponować

czynność prawna, przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości odbywałaby się przed tym samym notariuszem, który dokumentował wykup mieszkania i bezpośrednio po sporządzeniu takiego aktu notarialnego, to notariusz nie powinien w zasadzie odmówić

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2009

Żona dziedziczy po mężu z mocy prawa

wysokości 1/3 udziału, co oznacza, że każdemu ze spadkobierców przysługuje udział w przedmiotowym mieszkaniu w wysokości 1/3. Dla ważności powołania do spadku spadkobiercy w postaci współmałżonka, decydujące jest aby małżeństwo zostało zawarte przed

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2009

Sprzedaż, zamiana lub darowizna wykupionego mieszkania komunalnego

śmierci właściciela, odziedziczę to mieszkanie jedynie jeśli w dniu śmierci będę mieszkać z właścicielem. Druga kwestia to sprzedaż tego mieszkania przed 5 rokiem od wykupu i ew. zwrot bonifikaty. Miałam taki zamiar, aby z potencjalnym kupującym zawrzeć

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 stycznia 2010

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga zachowania właściwego trybu ustawowego

Czy da się wprowadzać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w każdej chwili tj. jeżeli teraz jest przeznaczenie rolne, to czy w każdej chwili mogę starać się o zmianę na np. rekreacyjne, czy tylko przed wprowadzeniem planu w życie

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 maja 2010

Przedsiębiorca może działać przez pełnomocnika

jest pełnomocnik. Pełnomocnik może na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa, wykonywać w imieniu przedsiębiorcy wszelkie czynności (np. przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędem skarbowym, czy też na poczcie). Pełnomocnik może być także upoważniony

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 maja 2010

Odszkodowanie dla właściciela nieruchomości w razie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje w trakcie przygotowywania stadium - uzgodnień dokonywanych przed jego uchwaleniem. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na etapie przygotowywania zmian do miejscowego planu zagospodarowania

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2010

Wymeldowanie administracyjne współmałżonka z lokalu mieszkalnego

wymeldowana jak i właścicielowi mieszkania) przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do organu administracyjnego wyższego rzędu (odwołanie jest wolne od opłaty skarbowej). Możliwe jest także przed wymeldowaniem wcześniejsze uzyskanie orzeczenia sądu o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2010

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. Reasumując, winien Pan sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty i

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 września 2010

Przekroczenie granicy kraju stanowi wykroczenie karane grzywną w postępowaniu mandatowym

posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu

Słowa kluczowe: mandat
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 września 2010

Adwokat nie może obciążyć strony przeciwnej kosztami porady prawnej

uzasadnione. Należy także zaznaczyć, że w sporach pomiędzy przedsiębiorcami konieczne jest przed wszczęciem postępowania sądowego wezwać dłużnika do zapłaty, a brak zapłaty po takim wezwaniu skutkuje dopiero możliwością wniesienia sprawy do sądu. W opisanym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 października 2011
« Poprzednia 1 … 84  |  85  |  86  |  87  |  88 … 989 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.