Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaemerytura+czC499C59Bciowa+przed+osiC485gniC499ciem+wieku+emerytalnego
Niezdolność do pracy z tytułu wieku -

Ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Art. 6 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej


 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9885 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zasiedzenie nieruchomości zamiast postępowania spadkowego

przeprowadzenie postępowania spadkowego. Aby nie trudzić Pańskiego rodzeństwa i zmuszać do przyjazdu do sądu spadku, mogą oni złożyć przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku (takie oświadczenie musieli by złożyć także ich zstępni czyli dzieci, oraz

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2007

Darowizna nieruchomości na rzecz współmałżonka

koszty.

Najprostszą sytuacją związaną z rozporządzeniem na wypadek śmierci jest sporządzenie testamentu, w którym jedynym spadkobiercom może Pan ustanowić żonę. Testament taki może zostać sporządzony w zwykłej formie pisemnej lub przed notariuszem

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2007

Usunięcie działki z rezerwy pod budowę drogi - realizację celu publicznego

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r. zachowują moc do czasu uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2007

Przestępstwo poświadczenia nieprawdy

W postępowaniu przed organami skarbowymi, toczy się postępowanie o poświadczenie nieprawdy w listach płac. Pracownicy poświadczali, że dostawali po 1000 zł brutto a tak naprawdę dostawali znacznie więcej. Pracownicy są przesłuchiwani w obecności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 lipca 2007

Pełnomocnictwo do podpisania rozwiązania umowy najmu

, że pełnomocnik podpisuje się na porozumieniu własnym imieniem i nazwiskiem (a nie mocodawcy). Dla Pana jest to korzystne, gdyż gdyby osoba ta nie chciała się wyprowadzić, miałby Pan przed sobą długotrwałe postępowanie sądowe o eksmisje, a w przypadku

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lipca 2007

Wykup mieszkania spółdzielczego po rozwodzie

zastosowanie będą miały przepisy art. 13 ustawy, stąd przed dokonaniem wykupu mieszkania powinni Państwo albo porozumieć się, co do podziału prawa do lokalu mieszkalnego albo w tym celu wszcząć postępowanie sądowe. Porady prawne Internetowa Kancelaria

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 lipca 2007

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

podatków i innych opłat ). Dodatkowo przed sądem złożycie Państwo zeznania na okoliczność posiadania i użytkowania przedmiotowej nieruchomości. Sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia przyznając Państwu tytuł własności przedmiotowej nieruchomości

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

małżeństwa mogą także grozić osobie składającej nieprawdziwe oświadczenie przed urzędnikiem państwowym sankcje karne, chodzi o przestępstwo poświadczenia nieprawdy lub wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, a także o ile zajdą odpowiednie przesłanki fałszowania

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 sierpnia 2007

Wykup mieszkania po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

został zakończony, tym samym nie jest pewny jej ostateczny kształt. Do czasu jej głoszenia obowiązuje stan prawny zgodnie z którym, w razie zbycia mieszkania przed upływem 5 lat nabytego z bonifikatą (zbycie nie nastąpi na rzecz osób najbliższych

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2007

Mieszkanie męża jako darowizna, spadek lub będące przedmiotem podziału po rozwodzie

opiekuńczego (dalej Krio) do majątku odrębnego każdego z małżonków wchodzą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej. Również przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego stanowią majątek odrębny małżonka, chyba

Słowa kluczowe: darowizna, mieszkanie, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2007
« Poprzednia 1 … 80  |  81  |  82  |  83  |  84 … 989 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.