Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaemerytura+czC499C59Bciowa+przed+osiC485gniC499ciem+wieku+emerytalnego
Niezdolność do pracy z tytułu wieku -

Ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Art. 6 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej


 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9885 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odwołanie darowizny wykonanej

majątkowej. Czy mąż może cofnąć darowiznę bez mojej wiedzy i zgody (przed darowizną byłam współwłaścicielką domu)? Czy fakt istnienia rozdzielności majątkowej ma tu znaczenie?

Kodeks cywilny przewiduje jedyną sytuację, gdy darczyńca może odwołać

Słowa kluczowe: odwołanie darowizny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 listopada 2007

Zrzeczenie się mandatu ławnika sądowego

do wykonywania obowiązków ławnika. Przed upływem kadencji mandat ławnika wygasa z dniem doręczenia mu zawiadomienia prezesa sądu o skreśleniu z listy ławników wskutek zrzeczenia się mandatu z ważnych przyczyn lub odwołania ławnika przez radę

Słowa kluczowe: ławnik sądowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Podatek od sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku

przedmiotowej nieruchomości stałam się ja oraz moje dzieci. Obecnie nosimy się z zamiarem sprzedaży wspomnianej nieruchomości. Chciałam zapytać czy w przypadku sprzedaży będę musiała uiścić 10% podatek?

Przychód ze sprzedaży domu przed upływem 5 lat licząc

Słowa kluczowe: mieszkanie, podatek
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 grudnia 2007

Egzekucja z aktu notarialnego

przeciwegzekucyjne, zgodnie z którym będzie Pan mógł przed sądem dowodzić, że roszczenie jest bezzasadne. Jednym słowem bez zgody żony nie ma Pan praktycznie możliwości zmiany terminu spłaty zobowiązania. Jeżeli żona nie wyrazi zgody a Pan nie zapłaci w termie, żona

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 stycznia 2008

Bezczynność organu administracyjnego przy zawarciu umowy cywilnoprawnej

dokonania właśnie takiego przeniesienia. Zgodnie z a rt. 1 ust. 1 k.p.a. kodeks normuje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 lutego 2008

Przedawnienie roszczeń ZUS

egzekucyjnego w administracji przed innymi wierzytelnościami, z wyjątkiem kosztów egzekucyjnych, należności za pracę, należności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, jak również

Słowa kluczowe: przedawnienie, windykacja, zus
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2008

Ptrzedawnienie rachunku telefonicznego

sądu, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Reasumując, w tym przypadku przedawnienie wynosi lat 10 ale nie od daty roszczenia a od daty ostatniej czynności przed

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 czerwca 2008

Na wynajęcie mieszkania muszą się zgodzić wszyscy współwłaściciele

mieszkaniem. Wynajmując mieszkanie, przynajmniej pokrywałabym koszty jego utrzymania, a tak to ponoszę koszty i nie mam żadnych pozytków z tego mieszkania.

Jeżeli chodzi o wynajęcie obecnie mieszkania, przed dokonaniem zniesienia współwłasności, to

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Współmałżonek spadkobiercy powołany jest z mocy ustawy do spadku

. 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) do majątku odrębnego każdego z małżonków wchodzą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (zresztą nawet gdyby nabycie ich nastąpiło także już po zawarciu małżeństwa, to do majątku

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 sierpnia 2008

Zaprzeczenie ojcostwa odbywa się poprzez powództwo

ojcostwa dziecka. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 67  |  68  |  69  |  70  |  71 … 989 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.