Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaemerytura+czC499C59Bciowa+przed+osiC485gniC499ciem+wieku+emerytalnego
Niezdolność do pracy z tytułu wieku -

Ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Art. 6 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej


 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9885 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie

Gmina sprzedała nam mieszkanie w połowie 2007 roku. Na podstawie ekspertyzy stanu technicznego (ukrytego przed nami) kilka lat wcześniej nasze mieszkanie było przeznaczone do zburzenia z powodu konieczności wymiany wadliwych stropów i ścian nośnych

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 lipca 2010

Przedawnienie odsetek od należności głównej

art. 125 § 1 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2009

Przedawnienie roszczeń wynikających z ugody zawartej z bankiem

Przed dziesięciu laty wziąłem kredyt w banku na samochód. Samochód został zwrócony do komisu i odsprzedany, a część należności przekazana z powrotem do banku. Po dwóch latach dostałem wezwanie do zapłaty na pozostałą część zadłużenia. Zawarłem

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Podział wkładu mieszkaniowego pomiędzy współmałżonków po rozwodzie

mieszkanie spółdzielcze (M-4). Likwidując książeczkę mieszkaniową dostaliśmy nawet w rozliczeniu premii gwarancyjnej niewielki zwrot pieniędzy. Już przed ślubem byłem pełnoprawnym członkiem i zgromadzona suma wystarczyła na otrzymanie mieszkania. W roku 1990

Słowa kluczowe: wkład mieszkaniowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2007

Wykup mieszkania komunalnego a skutki zbycia

ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej na przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę

Czy jest możliwe włączenie nieruchomości otrzymanej w darowiźnie kilka lat przed ślubem i będącej majątkiem osobistym małżonki do majątku wspólnego na podstawie umowy o rozszerzeniu wspólności majątkowej małżonków? W umowie darowizny nie ma

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

lat 10 (art. 125 § 1 kc). Należy także dodać, że bieg przedawnienia roszczenia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpatrywania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym

Słowa kluczowe: przedawnienie, ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 czerwca 2006

Ugoda z wierzycielem

przyszłości. Dokonywanie spłaty zadłużenia uwiarygodnia także Państwa w przypadku złożenia wniosku do sądu o zawarcie ugody przed sądem (w przypadku gdyby wierzyciel wniósł sprawę na drogę postępowania sądowego). Sąd wówczas może próbować nakłonić

Słowa kluczowe: ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 grudnia 2006

Zwrot zaliczki w razie odstąpienia od umowy

Moj tata, podpisał umowę wynajęcia zespołu muzycznego na wesele córki, która obecnie jest za granicą. Z przyczyn losowych postanowiliśmy tą umowę rozwiązać na pół roku (teraz juz 5 miesięcy) przed planowana uroczystością. Zespół muzyczny pobrał

Słowa kluczowe: zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 marca 2007

Rękojmia w przypadku zakupu używanej maszyny

W roku ubiegłym firma nasza kupiła używaną maszynę. Firma sprzedająca maszynę udzieliła nam pół rocznej gwarancji na maszynę. Przed upływem roku w maszynie zepsuł się podstawowy napęd elektroniczny i konieczna była wymiana dwóch płyt głównych

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2007
« Poprzednia 1 … 41  |  42  |  43  |  44  |  45 … 989 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.