Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaemerytura+czC499C59Bciowa+przed+osiC485gniC499ciem+wieku+emerytalnego
Niezdolność do pracy z tytułu wieku -

Ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Art. 6 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej


 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9885 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Chcesz głosować poza domem – nie zapomnij się wpisać

złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze, której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, czyli do 11 października 2007 r. We wniosku należy podać nazwisko, imiona, imię

Słowa kluczowe: wybory
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 10 października 2007

Czy powstaną ośrodki wsparcia wychowawczego

. Nowelizacja zakłada również przekazywanie przed jednostki samorządu terytorialnego szkół i placówek rolniczych ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Stopniowo mają zostać zlikwidowane trzyletnie licea profilowane, które kształcą w profilach kształcenia

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 października 2007

Krajowa Rada Sądownictwa nie ma kompetencji do ustalania kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie

Konstytucji oraz § 21 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 54 ust. 1

Data utworzenia: 30 listopada 2007

Krajowa Rada Sądownictwa

W dniu 8 grudnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą (Dz. U. Nr 219, poz. 1623

Data utworzenia: 10 grudnia 2007

Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników

wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jak również podmiotów uprawnionych do złożenia takiego wniosku, jak również organów, przed którymi postępowanie takie się toczy.

Data utworzenia: 5 stycznia 2008

Zasady składania zeznania rocznego

przez płatników. Termin ten upływa z dniem 30 kwietnia 2008 r. Zeznania należy składać do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu 2007 r., a gdy zamieszkanie ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca

Data utworzenia: 14 lutego 2008

Szkolenia finansowane przez pracodawców

Pracodawca, który pomaga pracownikowi w podnoszeniu bądź zdobywaniu kwalifikacji może zastrzec, że jeśli pracownik zwolni się przed ustalonym w umowie terminem, to wówczas będzie musiał zwrócić wydatki poniesione na jego kształcenie. Szefowi wolno

Słowa kluczowe: dokształcanie
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Opodatkowanie VAT działek budowlanych

sprzedała jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W dniu 11 kwietnia 2004 r. strona zawarła umowę przedwstępną na sprzedaż dwóch działek na rzecz tej samej osoby, a w przyszłości zamierzała również dokonać sprzedaży kolejnych. Majątek ten

Data utworzenia: 10 listopada 2008

Zwróć uwagę sądowi na uchybienia

art. 479[18] § 3 k.p.c. w zw. z art. 479[14] § 2 k.p.c. W toku postępowania przed sądem pierwszej instancji pozwany nie wniósł o wpisanie do protokołu zastrzeżenia o uchybieniu polegającym na naruszeniu art. 479[18] § 3 k.p.c. Sąd Okręgowy przy

Słowa kluczowe: apelacja
Data utworzenia: 2 grudnia 2008

Wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy

przed sądem domagał się wynagrodzenia za okres od 27 grudnia 2006 roku – kiedy to już zaprzestał pobierania świadczenia rehabilitacyjnego do 11 marca 2007 roku - poprzedzającego dzień przywrócenia do pracy.

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Data utworzenia: 27 stycznia 2009
« Poprzednia 1 … 347  |  348  |  349  |  350  |  351 … 989 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.