Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaemerytura+czC499C59Bciowa+przed+osiC485gniC499ciem+wieku+emerytalnego
Niezdolność do pracy z tytułu wieku -

Ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Art. 6 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej


 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9885 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód

będzie mogła żądać ich rozliczenia w postępowaniu przed sądem jak i odwrotnie w przypadku gdy na rachunku żony znajdowały się środki wchodzące w skład majątku wspólnego. Sąd bada stan majątku istniejący w dacie orzeczenia rozwodu a więc środki finansowe

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2014

Nieważność czynności prawnej z uwagi na brak świadomości

mojej mamy. Stało się to 5 miesięcy przed śmiercią mamy, która wtedy była już w ostatnim stadium choroby Parkinsona i była całkowicie uzależniona w zasadzie od męża. Ostatnio z mama było coraz trudniej się porozumieć albo wcale to nie było możliwe. Mam

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2014

W razie wydania nakazu zapłaty należy wnieść sprzeciw

powinna wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawie w sprawie o rozwód

podjęte nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zawieszenia, chociażby strony określiły we wniosku o zawieszenie termin krótszy bądź tez przed upływem 3 miesięcy złożyły zgodny wniosek o podjęcie postępowania. Jeżeli strony określiły we wniosku termin

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2009

Sąd orzekając o rozwodzie winien orzezc także o alimentach na dzieci

. Jeżeli postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczęte zostało przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega ono z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację co do świadczeń za

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2010

Darowizna a prawo rodzeństwa do zachowku

darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Prawidłowa wykładnia art. 994 § 1 k.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2012

Skutki rozwodu i separacji orzeczonej przez sąd są do siebie zbliżone

żądać przed sądem alimentów w wysokości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb współmałżonka i wspólnych małoletnich dzieci. Zakres obowiązku alimentacyjnego zależeć będzie od szczególnej sytuacji uprawnionego i zobowiązanego, konkretnych warunków społeczno

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2006

Sprzedaż długu przez bank

przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Art. 117 § 2 Kc. Zatem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 września 2006

Wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności

grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym

Słowa kluczowe: zawieszenie wykonania kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 grudnia 2006

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu

także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie. W opisanym stanie faktycznym można z całą stanowczością stwierdzić, że jeżeli o wadach pojazdu nie został Pan powiadomiony przez sprzedawcę

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2007
« Poprzednia 1 … 120  |  121  |  122  |  123  |  124 … 989 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.