Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaemerytura+czC499C59Bciowa+przed+osiC485gniC499ciem+wieku+emerytalnego
Niezdolność do pracy z tytułu wieku -

Ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Art. 6 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej


 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9885 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwiazanie spółki jawnej może nastąpić zgodnie z umową spółki

nastąpić jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony. Wówczas każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Brak współdziałania inwestora przy realizacji umowy o roboty budowlane

sytuacji zrobić i na jakie paragrafy mogę się powołać w razie sprawy sądowej.

W opisanym stanie faktycznym, nie pozostaje nic innego jak kwestionowanie obowiązku uiszczenia zapłaty, a w razie wytoczenia sporu obrona swoich racji przed sądem. Jeżeli

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2010

Jak dochodzić roszczeń w przypadku przywłaszczenia lub zniszczenie mienia

tylko pomieszczeń mieszkalnych. Co mogę zrobić aby odzyskać swoje rzeczy?

Zasadniczo są dwie drogi – złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub skierowanie powództwa na drogę cywilną. W pierwszej kolejności przed

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

W ramach prawa do obrony oskarżony (podejrzany) ma prawo do składania fałszywych zeznań

zarazem stawiać zarzutu złożenia fałszywych zeznań dotyczących przebiegu tego zdarzenia, nawet wtedy, gdy doszło do przesłuchania przed zebraniem dowodów uzasadniających postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa. W takiej bowiem sytuacji zeznania tej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Spełniając świadczenie w interesie dłużnika jest zażądać pokwitowania

. Powództwo opozycyjne wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. W pozwie należy przytoczyć wszystkie dowody na poparcie swoich twierdzeń, co oznacza, że będzie Pan musiał wykazać, że spełnił Pan stwierdzone tytułem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2010

Służebność osobista w postaci służebności mieszkania

z zabezpieczenia się przed bankami, ale jak zabezpieczyć możliwość mieszkania? Może zawrzeć odrębną umowę użyczenia mieszkania z klauzulą wysokiej kary za rozwiązanie umowy? A może są inne sposoby uniemożliwiające pozbycie się mnie z mieszkania

Słowa kluczowe: służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Lokator obowiązany jest do ponoszenia kosztów tylko drobnych naprawa wynajmowanego lokalu

pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2010

Dostęp do informacji publicznej jest prawem każdego obywatela

organu administracji publicznej wyższego stopnia). Na koniec dodamy, że jeżeli w postępowaniu przed organem administracyjnym Pana dane osobowe były zbierane i przetwarzane, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dane te nie podlegają przepisom

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 grudnia 2010

Współmałżonek nie odpowiada za długi drugiego małzonka jeżeli nie wyrażał zgody na ich zaciągnięcie

przydział przed zawarciem związku małżeńskiego. Po za wyżej wymienionym mieszkaniem małżonkowie nie posiadają nic (ewentualnie wyposażenie mieszkania). Czy teściowa będzie musiała spłacać kredyt zaciągnięty przez męża i czy jej mieszkanie bank może zabrać na

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 stycznia 2011

Zapłata orzeczonego nakazem zapłaty roszczenia powoduje umorzenie postępowania sądowego

Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czy można bezpiecznie dokonać zapłaty przed uprawomocnieniem tego nakazu, czy jednak czekać na uprawomocnienie i wtedy pewnie komornik wejdzie na konto. Chodzi o to właśnie czy można uniknąć

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 115  |  116  |  117  |  118  |  119 … 989 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.