Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaemerytura+czC499C59Bciowa+przed+osiC485gniC499ciem+wieku+emerytalnego
Niezdolność do pracy z tytułu wieku -

Ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Art. 6 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej


 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9885 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczenia o zachowek

skutecznie na zarzut przedawnienia, nie będzie Pan mógł dochodzić swojego roszczenia przed sądem. Należy jednak pamiętać, że bieg terminu przedawniania może ulec przerwaniu lub zawieszeniu. Jedną z ważniejszych okoliczności jaka powoduje przerwanie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2009

Roszczenie o zachowek i dział spadku

zastępuje postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Jeden ze spadkobierców, który rozporządza rzeczami wchodzącymi w skład masy spadkowej, przed dokonaniem działu spadku, w myśl art. 1036 k.c. może on tego dokonać za zgodą pozostałych

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2009

Umorzenie warunkowe postepowania karnego może być przeszkodą do wpisu na listę aplikantów adwokacjkich lub radcowskich

pojęciem „z reguły”, co nie oznacza obligatoryjnie. Należy także zaznaczyć, że zgodnie z art. 74 ustawy Prawo o adwokaturze, okręgowa rada adwokacka może skreślić adwokata z listy adwokatów (tak samo aplikanta), w związku z czynem popełnionym przed

Słowa kluczowe: umorzenie, warunkowe umorzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lipca 2009

Zwrot nienależnego świadczenia po uchyleniu obowiązku alimentacyjnego

). Co do zasady, przed wytoczeniem powództwa winien Pan wezwać osobę, której płacił Pan alimenty do dobrowolnego zwrotu wpłaconej nienależnej kwoty. Wezwanie takie winno być złożone na piśmie i dla celów dowodowych przesłane listem poleconym za zwrotnym

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2009

Roszczenie o zachowek przysługuje także żonie nie mającej obywatelstwa polskiego

stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Reasumując, darowizna dokonana przez wujka na rzecz Pani męża

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 października 2009

Zmieniając ubezpieczyciela ubezpieczenia OC nie zapomnij wypowiedzieć umowy ubezpieczenia

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni

Słowa kluczowe: ubezpieczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Posiadanie innego lokalu mieszkalnego uniemożliwia posiadanie lokalu komunalnego

inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania posiada tytuł prawny do innego lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części i może go używać, oraz jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia wniosku wnioskodawca, jego małżonek lub osoba

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2009

Prawo do zachowku w przypadku dalszego rozporządzenia nieruchomością

, wówczas mogą go domagać się od osoby, która została obdarowana tym mieszkaniem. W myśl art. 994 § 1 k.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 grudnia 2009

Wykup mieszkania komunalnego w przypadku posiadania nieruchomości gruntowej

osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania posiada tytuł prawny do innego lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części i może go używać, oraz jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia wniosku wnioskodawca, jego małżonek lub osoba

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 grudnia 2009

Opłata adiacencka może być nałożona w przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej inwestycją

więcej niż 50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze

Słowa kluczowe: adiacencka opłata
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 113  |  114  |  115  |  116  |  117 … 989 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.