Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaemerytura+czC499C59Bciowa+przed+osiC485gniC499ciem+wieku+emerytalnego
Niezdolność do pracy z tytułu wieku -

Ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.

Art. 6 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej


 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9885 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Darmowy kredyt jest możliwy jeżeli bank nie wypełni obowiązków z ustawy o kredycie konsumenckim

dopiero po jej uzyskaniu uregulować kredyt, czy odwrotnie, powinnam spłacić zadłużenie przed wysłaniem pisma? Jakie Bank ma podstawy żądać zwrotu kredytu, na który nigdy nie była podpisana umowa kredytowa? Umowa rachunku, do którego był przyznany limit też

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2008

Przedawnienie odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. w stosunku do członków zarządu

może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W opisanym stanie faktycznym należy stwierdzić, że co do zasady roszczenie uległo przedawnieniu i jako takie nie może być dochodzone przed sądem, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2008

Przeniesienie własności mieszkania a ewentualne koszty i podatki

zbycie mieszkania może być zakwalifikowane do podatku dochodowego od osób fizycznych, tym samym będzie rodzić obowiązek podatkowy z tego tytułu. W przypadku umowy darowizny należałoby w tej sprawie wystąpić przed dokonaniem transakcji do właściwego organu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2008

Odpowiedzialność członka zarządu za zawinione i bezprawne działanie lub zaniechanie na szkodę spółki

odrzucony. Na kaucji służy pozwanemu pierwszeństwo przed wszystkimi wierzycielami powoda. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Umowa o dzieło to nie to samo co umowa o pracę po godzinach

. Umowa o dzieło powinna być zawarta przed zleceniem działa, co wynika z samej treści art. 627 k.c. (kodeksu cywilnego), zgodnie z którym, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Orzekając o rozwodzie sąd nie musi orzekać o podziale majątku dorobkowego małżonków

, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Skutki prawne związane z ograniczeniem, zniesieniem, wyłączeniem lub ustaniem wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2009

Ustanowienie służebności przesyłu

odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Podobnie jeszcze przed

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2009

Po upływie 6 miesięcy od urodzenia dziecka ojciec ani matka nie mogą wnosić powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

.), istnieje domniemanie prawne, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemanie powyższe mogą być obalone tylko na skutek

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2009

Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania w sprawie cywilnej

, jednakże bieg terminu przedawnienia może być zawieszany oraz przerwane, a po przerwaniu przedawnienie biegnie od nowa. W sumie wszczynając np. egzekucję sądową przed upływem biegu terminu przedawniania, wierzyciel jakim jest UFG może skutecznie nie dopuścić

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Odroczenie kary pozbawienia wolności

Zostałem skazany na 1.5 roku pozbawienia wolności za włamanie, w zawieszeniu na 4 lata. Przed końcem tych 4 lat zostałem ponownie skazany za włamanie. Napisałem wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy

Słowa kluczowe: odroczenie kary
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2009
« Poprzednia 1 … 112  |  113  |  114  |  115  |  116 … 989 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.