Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaeksmisja z nieruchomości
Wyszukiwana fraza:

eksmisja z nieruchomości

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 43 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wymeldowanie a eksmisja osoby zamieszkującej bez tytułu prawnego

meldunkowy. Dopiero w przypadku, gdy osoba ta nie dopełni obowiązku meldunkowego, obowiązek ten przechodzi na właściciela nieruchomości w myśl art. 29 ust. 2 cytowanej ustawy). Z opisanego stanu faktycznego wynika, że osoba zajmuje lokal mieszkalny bez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Dłużnik banku po wszczęciu windykacji ma możliwość zawarcia ugody z bankiem

powstanie przewlekłości postępowania a tym samym odracza czynności komornika związane z ewentualną egzekucją z nieruchomości. Samo rozpoczęcie działań windykacyjnych, może stanowić wbrew pozorom dla dłużnika możliwość do ułożenia się z bankiem w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2014

Umowa użyczenia nieruchomości dla byłego małżonka

przypadku może zostać sporządzona umowa użyczenia nieruchomości. Zgodnie z art. 710 Kc (kodeksu cywilnego), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 listopada 2007

Obowiązek utrzymania nieruchomości spoczywa na jej właścicielu

z bezpiecznym pobytem osób w przedmiotowej nieruchomości. Konieczność zapewniania odpowiedniego lokalu zastępczego w razie niemożności pobytu w nieruchomości z uwagi na jej stan techniczny uzależniona jest od posiadanego tytułu prawnego tych osób do

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2011

Właściciel nieruchomosci nie może wymeldować osoby, która przebywa w jego lokalu mieszkalnym

obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia. Obowiązek wymeldowania takiej osoby spoczywa na właścicielu nieruchomości, zarządcy itp. Zgodnie z art. 15 pkt. 2 ustawy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego nie jest uzależnione od zameldowania w tym lokalu mieszkalnym

zameldowanie na pobyt stały w tym lokalu mieszkalnym, to do czasu wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia nakazującego Panu opróżnienie lokalu mieszkalnego (eksmisja), nie może być Pan siłą z niego usunięty. W przypadku śmierci Pana ojca, który jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 października 2011

Umowa użyczenia określa prawa i obowiązki pomiędzy użyczającym i biorącym do używania rzecz

lokalu z tych osób konieczne będzie orzeczenie sądu o eksmisji, a w przypadku gdy osoby te podlegają ochronie z mocy prawa (np. osoby małoletnie), eksmisja może nastąpić jedynie do lokalu socjalnego. Reasumując, obecnie można powiedzieć, że

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2008

Najem okazjonalny szansą dla właścicieli mieszkań na ochronę przed nieuczciwymi lokatorami

Niewielu właścicieli mieszkań lub domu wie, że może zabezpieczyć się przed niesolidnymi lokatorami, zawierając umowę najmu okazjonalnego. Umowa ta pozwala uniknąć długiego procesu sądowego, gdy lokator nie płaci czynszu i nie chce się wyprowadzić z

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 18 września 2012

Eksmisja z mieszkania spółdzielczego

Z eksmisją mamy do czynienia wtedy, gdy dana sobą zajmuje lokal bez jakiegokolwiek tytułu prawnego. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości może żądać opuszczenia jego posesji – jeżeli jego prośba nie zostanie wykonana dobrowolnie, konieczne

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 29 października 2013

Co można zrobić z uciążliwym sąsiadem?

Twój sąsiad pije i awanturuje się, urządza imprezy i hałasuje w nocy. Skutecznie uprzykrza Ci życie, gromadząc śmieci, urządzając grilla na balkonie, czy zajmując pas Twojej działki. Upomnienia nie skutkują, jakie możesz podjąć środki prawne?

Data utworzenia: 31 maja 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.