Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównadoręczenie pisma
 
Wyszukiwana fraza:

doręczenie pisma

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 63 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Domniemanie doręczenia w sprawach administracyjnych

W razie niemożności doręczenia pisma: poczta przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez pocztę, pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy

Słowa kluczowe: domniemanie doręczenia
Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Pisma sądowe osobie fizycznej doręcza się na adres zamieszkania, a osobie prawnej na adres siedziby

?

Doręczenie pism sądowych stronie będącej osobą prawną reguluje przepis art. 133 § 2 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego). Sam obieg korespondencji w ramach struktur tej osoby - po doręczeniu - nie wpływa na początek i bieg terminu ustawowego do wykonania

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Odroczenie przesłuchania w charakterze świadka

innym terminie (kiedy będzie Pan w Polsce) lub przesłuchanie przez właściwy sąd w miejscu Pana zamieszkania w ramach pomocy prawnej. Do pisma winien Pan załączyć jakieś wiarygodne potwierdzenie Pana pobytu poza granicami kraju. W piśmie należy wskazać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2012

Doręczanie pism w postępowaniu sądowym

przypadku odmowy przez adresata przyjęcia pisma (art. 139 kpc). Obecność na rozprawie w sprawie cywilnej strony nie jest obowiązkowa. Rozprawa sądowa ulega odroczeniu jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony

Słowa kluczowe: doręczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lutego 2007

W razie śmierci dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu lub umorzeniu

sprawy? Czy powinnam informować sąd że ta osoba już nie żyje, a jeżeli tak, to jak mam to zrobić skoro nie wiem jaki to sąd i nie znam żadnych szczegółów tego pisma. Jak sąd się dowie, że mama - adresat już nie żyje? Czy sprawa zostanie umorzona bądź

Słowa kluczowe: awizo, dłużnik, doręczenie, sąd
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 sierpnia 2011

Odbiór korespondencji z sądu po doręczeniu awiza

Mój dłużnik kwestionuje doręczenie u nakazu zapłaty przez awizo. Pierwsze awizo było 4 stycznia 2011 roku, drugie 11 stycznia 2011 roku, zwrot 19 stycznia 2011 roku. Pełnomocnik dłużnika twierdzi, że drugie awizo może być dokonane najwcześniej w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Zażalenie na postanowienie ogłoszone na rozprawie

?

Zgodnie z art. 460 k.k. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia - od daty doręczenia. Dotyczy to również zażalenia na rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów lub opłat zawarte w

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 marca 2008

Skutki niedoręczenia wypowiedzenia umowy

, że mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c. ), chociażby tego nie uczynił. Zgodnie z powyższym ustaleniem, w przypadku pisma przesłanego za pośrednictwem poczty listem poleconym, którego nie odebrał adresat, w sytuacji gdy pismo o

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2006

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

. Czy sąd poinformuje mnie o takiej możliwości?

Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. Odpowiedź na pozew powinna spełniać ogólne warunki pisma procesowego, czyli oznaczenie stron, sądu, sygnatury sprawy, wnioski i ewentualne

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Obowiązek sądu zawiadamiania wszystkich uczestników postępowania o wydanych orzeczeniach

jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.