Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównadokumentacja
Dokumentacja budowy -

Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu

art. 3 pkt 13 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

 

 
Wyszukiwana fraza:

dokumentacja

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 251 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pielęgniarka

rozumie się przez to także Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej art. 2.2 pkt.3

Data utworzenia: 15 grudnia 2011

Dokumentacja budowy

Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu art. 3 pkt 13 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r…

Data utworzenia: 18 sierpnia 2011

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Data utworzenia: 18 sierpnia 2011

Bezpodstawne wzbogacenie

Jestem mieszkańcem wspólnoty mieszkaniowej od dwóch lat. Kilka miesięcy temu okazało się, że w moim lokalu zainstalowano kilka lat temu 10 dodatkowych żeberek. W planach nie ma o nich śladu. Dokumentacja jest podpisana i wszystko jest odebrane. W

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 października 2007

Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta

być nie wystarczające, gdyż trudno na tej podstawie wskazać konkretną osobę. Naszym zdaniem brak jest przeciwwskazań do wydania dokumentacji medycznej współmałżonkowi, skoro pacjent wpisał w upoważnieniu, że dokumentacja ma być udostępniona żonie. W

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 czerwca 2010

Spółka musi oznaczać pisma danymi rejestrowymi

spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać: firmę spółki, jej siedzibę i adres; oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2014

Ponowne ustalenie kapitału początkowego przez ZUS

przypadku organ nie wzywa do usunięcia braków formalnych, a dokumentacja składana do wyliczenia kapitału początkowego musi być złożona w oryginale. Wynika to wprost z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000 roku, w sprawie

Słowa kluczowe: kapitał początkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 września 2008

Terminy rozpatrzenia skargi administracyjej

podejrzenie, że osobie prowadzącej z ramienia MSWiA czynności wyjaśniające w sprawie mojego zażalenia, przedstawiono dokument z nieprawdziwą datą wysłania odpowiedzi. Prawdziwość tej właśnie daty potwierdza też dokumentacja kancelarii, z których wynika, że

Słowa kluczowe: skarga, skarga administracyjna
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2007

Żądanie zwrotu nakładów na współną rzecz od współwłaściciela

zjazdu o czym wszyscy pozostali współwłaściciele drogi prywatnej zostali poinformowani i wyrazili ustną zgodę. Dokumentacja projektowa zjazdu została wykonana i w chwili obecnej należy uregulować należność za powyższe. Koszty dokumentacji zjazdowej

Słowa kluczowe: współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2007

Żądanie zwrotu nakładów na współną rzecz od współwłaściciela

zjazdu o czym wszyscy pozostali współwłaściciele drogi prywatnej zostali poinformowani i wyrazili ustną zgodę. Dokumentacja projektowa zjazdu została wykonana i w chwili obecnej należy uregulować należność za powyższe. Koszty dokumentacji zjazdowej

Słowa kluczowe: współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 26 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.