Kalendarz przedsiębiorcy: 15-11-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównadochody
Wyszukiwana fraza:

dochody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 748 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opłata sądowa w sprawie o rozwód

(wnoszącego pozew). Strona, która jednakże nie może z uwagi na niskie dochody lub brak środków uiścić kosztów sądowych, może wnioskować o zwolnienie w całości lub w części z kosztów sądowych. Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku, o

Słowa kluczowe: koszty sądowe, rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 listopada 2009

Ograniczenia inwestycji na terenie objętym programem Natura 2000

wykaz niezbędnych działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia należności za wykonane czynności, a także wartość rekompensaty za utracone dochody wynikające z wprowadzonych ograniczeń. Reasumując, istnieją dwa

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2010

Pieniądze zgromadzone na rachunku firmowym też stanowią majątek wspólny małżonków

należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak rówanież z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2011

Bank nie może się domagać spłaty kredytu od współmałżonka jeżeli nie wyrażał on zgody na jego zaciągnięcie

) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub

Słowa kluczowe: bank, egzekucja, kredyt, majątek wspólny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2014

Prawo własności imisja

pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Natomiast art. 148-150 kc stanowią iż, owoce spadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Zamiana grzywny na areszt

nie może być niższa niż 10 zł, ani wyższa niż 2000 zł. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Proszę jednak pamiętać, że orzeczona kara

Słowa kluczowe: grzywna, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 stycznia 2007

Alimenty na syna - wiecznego studenta

syna?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 kwietnia 2007

Zwolnienie od kosztów sądowych

dochodów bieżąco osiąganych. Przyjmuje się, że obciążenie strony kosztami sądowymi, których wysokość przewyższa jej jednomiesięczne dochody (zbliżone do średniej krajowej), oznacza że nie jest ona w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku

Słowa kluczowe: koszty sądowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2009

Eksmisja matki z dzieckiem z mieszkania

. Obecnie mieszkam w domku, który ojciec dziecka spłaca. Dochody ojca dziecka są znaczne Ja na razie, nie mam żadnych dochodów, ponieważ jestem na urlopie wychowawczym. Chciałam się zapytać czy narzeczony może mnie wyrzucić z domu?

Pani narzeczony

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 marca 2008

Tylko małżonkowie i to po spełnieniu pewnych warunków mogą wspólnie rozliczać się przed fiskusem

jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku uiszczenia podatku. Ponadto wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 75 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.