Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównadochody
Wyszukiwana fraza:

dochody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 750 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kto ponosi koszty pobytu w domu opieki społecznej?

dochody lub majątek wystarczający na pokrycie kosztów jego utrzymania. W opisanym stanie faktycznym, jeżeli uprawniony przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej posada nieruchomość

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 sierpnia 2011

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko

dziecka, to zgodnie z art. 133 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2011

Przedsiębiorstwo jako składnik majątku wspólnego małżonków

, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Bezsporne jest, że dochody uzyskiwane przez małżonka z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej stanowią majątek wspólny małżonków, a zatem każdy z małżonków partycypuje niejako

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Przyjęcie mandatu karnego kończy postępowanie w sprawie o wykroczenie

upoważnienia) co do tożsamości własnej lub innej osoby. Karą za takie wykroczenie jest grzywna, która może być nałożona w kwocie od 20 zł do 5.000 zł. Sąd wymierzając grzywnę bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe

Słowa kluczowe: ITD, madat, policja, porady prawne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Spółka cywilna jako majątek odrębny małżonków

, 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Bezsporne jest, że dochody uzyskiwane przez małżonka z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej stanowią majątek

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski

zezwala osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczanie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych poza granicami. Podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do rocznego

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013

Zdrada jako przesłanka rozwodu

(w tym przypadku ojca dziecka). Wnosząc pozew o alimenty należy wykazać, jakie są koszty związane z utrzymaniem dziecka, czyli jego potrzeby a zobowiązany ma wskazać jakie osiąga dochody. Pani może wskazać źródła dochodów oraz szacunkową wysokość, sąd

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Sprzedaż, zamiana lub darowizna wykupionego mieszkania komunalnego

19% podstawy obliczenia podatku. W przypadku przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości ustawa dopuszcza jedynie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 131, iż wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 stycznia 2010

Podatek dochodowy z odpłatnego zbycia nieruchomości

. Zgodnie z obecnie obowiązującą treścią art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione są z podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada

Słowa kluczowe: podatkowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 maja 2010

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie

pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione są z podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 maja 2010
« Poprzednia 1 … 14  |  15  |  16  |  17  |  18 … 75 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.