Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównadochody
Wyszukiwana fraza:

dochody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 750 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W sprawie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego kasacja jest dopuszczalna

świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Dziecku, które podjęło wyższe studia, przysługuje w

Słowa kluczowe: alimenty, kasacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2009

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego przez osobę bliską stale zamieszkującą z najemcą

niskie dochody w przeliczeniu na członka rodziny. Jednym z warunków jakie gminy wymagają przyznając mieszkanie komunalne, jest fakt, aby osoba mająca przydział do takiego mieszkania, nie posiadała żadnego innego lokalu mieszkalnego (własnościowego lub

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 listopada 2009

Rożnica wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości majątku odrębnego małżonka stanowi majątek współny małżonków

Członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie Jeżeli chodzi o wzrost wartości nieruchomości stanowiącej majątek odrębny małżonka, to polski kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 31 § 2 pkt. 2 stanowi, że do majątku wspólnego należą w szczególności dochody z

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Z dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski podatnik także winien się rozliczyć

osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do rocznego zeznania formularz PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Formularz PIT/ZG jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej może odbyć się na podstawie zgodnego planu

zwolnione są z podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Nabycie nieruchomości w wyniku nieodpłatnego zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej

dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 maja 2010

Rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

dzieci). Ale nawet w przypadku małoletnich dzieci, rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych tylko względem dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten wygasa, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Odpłatne zbycie nieruchomości oraz ustalenie wartości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2010

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

względu na niskie dochody, będzie mogła być zwolniona ze zwrotu kosztów procesowych, czy w razie zasadzenia wypłaty zachowku będzie musiała pokryć wszystkie koszty? Czy sąd może rozłożyć jej na raty ten zachowek?

Skład masy spadkowej po zmarłym

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżonków nie uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej

. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne z podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 maja 2011
« Poprzednia 1 … 13  |  14  |  15  |  16  |  17 … 75 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.