Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównadochody
Wyszukiwana fraza:

dochody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 750 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustanie obowiazku alimentacyjnego

samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 marca 2000 roku (sygn. akt I CKN 1538/99), stwierdził, że dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletność, ale

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 kwietnia 2008

Alimenty od dziecka na rzecz rodzica

) może na Panu ciążyć w stosunku do osoby Pana ojca. Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2008

Prawo przejazdu przez cudzą nieruchomość ustanawiane jest za wynagrodzeniem

szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Bez znajomości treści umowy trudno mówić o przesłankach do jej unieważnienia. Jeżeli po wydaniu decyzji, urząd miasta zbył przedmiotową

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009

Sama zmiana stosunków nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

zasadą wyrażoną w a rt. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 maja 2009

Zmiana obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko - po nowelizacji prawa rodzinnego

, obecnie art. 133 kro przewiduje, ze rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2009

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przepisy nie określają przypadków, jakie dochody należy uznać za wystarczające aby osoba została zwolniona z obowiązku

Słowa kluczowe: koszty, koszty sądowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Posiadanie innego lokalu mieszkalnego uniemożliwia posiadanie lokalu komunalnego

spółdzielczego lokalu mieszkalnego. Co do zasady, gminy przyznają lokale komunalne osobom, które posiadają odpowiednio niskie dochody w przeliczeniu na członka rodziny. Jednym z warunków jakie gminy wymagają przyznając mieszkanie komunalne, jest fakt, aby osoba

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2009

Od zbycia nieruchomości nabytej w wyniku spadku lub darowizny po 2007 roku należy zapłacić podatek

. 21 ust. 1 pkt. 131, iż wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 listopada 2009

Wykup mieszkania komunalnego w przypadku posiadania nieruchomości gruntowej

odpowiednio niskie dochody w przeliczeniu na członka rodziny. Jednym z warunków jakie gminy wymagają przyznając mieszkanie komunalne, jest fakt, aby osoba mająca przydział do takiego mieszkania, nie posiadała żadnego innego lokalu mieszkalnego (własnościowego

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 grudnia 2009

Zapisobiorca nabywa prawo stanowiące przedmiot zapisu już w momencie otwarcia spadku

dochodowego został określony w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości ustawa dopuszcza jedynie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 131, iż wolne od podatku dochodowego są dochody z

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lutego 2010
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 75 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.