Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównadobro dziecka
Wyszukiwana fraza:

dobro dziecka

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 139 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawie w sprawie o rozwód

wzięcia pod uwagę wszelkich okoliczności, jakie będą miały wpływ na rozwój i wychowanie dziecka oraz dokonać oceny zebranego materiału dowodowego w tym zakresie. Dla oceny, czy dobro dzieci sprzeciwia się rozwodowi, należy konkretnie rozważyć, jaka byłaby

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2009

Paszport można wydać dziecku także na wniosek jednego z rodziców

wysłuchaniu ojca dziecka podejmie decyzję w tej sprawie, jednakże trudno nam mówić jaka ona będzie (decyzja zależy od wielu elementów, ale dla sądu najważniejsze winno być dobro dziecka). Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: dokument, dziecko
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Jazda pod wpływem alkoholu a stan wyższej konieczności

, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Stan wyższej konieczności ma miejsce jedynie wówczas, gdy między co najmniej dwoma dobrami chronionymi prawem zachodzi kolizja tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2010

Obowiązek alimentacji i opieki nad chorym dorosłym dzieckiem

zgodnie z art. 95 krio, władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 maja 2007

Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim

czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych. Konsekwencją braku zezwolenia sądu opiekuńczego z art. 101 § 3 k.r.o. jest nieważność dokonanej czynności (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 30 kwietnia 1977 roku

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Brak zgody małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego a orzeczenie rozwodu

kontaktów z dzieckiem i wpływania na jego wychowanie. Sąd zawsze orzekając o prawie do opieki nad dzieckiem będzie patrzył na dobro dziecka. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2007

Żaden z rodziców nie może wywieźć dzieci poza granicę bez zgody drugiego rodzica lub sądu

orzeczenie rozwodu. Jednak gdy wystąpią powyższe okoliczności to orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne gdy: w skutek orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci, żądania rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 grudnia 2013

Obowiazek alimentacyjny względem małoletnich dzieci obciąża matkę i ojca

alimentacyjny rodziców względem dzieci został określony w 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), zgodnie z którym, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka. Z przepisu tego wynika jasno, że kwesta alimentacyjna

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2008

Rozwód mimo sprzeciwu współmałżonka

zagrożonego małżeństwa, należą do nich: Dobro wspólnych małoletnich dzieci (obejmuje także dzieci przysposobione) - zasada ta nigdy nie jest kwestionowana, natomiast wątpliwości budzi pojmowanie i stosowanie w praktyce tej przeszkody. Sąd

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 listopada 2007

Kiedy możliwa jest adopcja?

Przysposobienie, powszechnie nazywane adopcją, to powstały z mocy prawa stosunek, jaki istnieje między rodzicami a dziećmi. Sprawy związane z adopcją reguluje Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r, Nr 9, poz. 59 ze zm.) a od 1 stycznia 2012r. również Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy…

Data utworzenia: 17 listopada 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 14 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.