Kalendarz przedsiębiorcy: 25-07-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaDefinicjezamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 17 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dystrybutor

osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę prawną, z miejscem zamieszkania albo siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzającą w celu używania lub dystrybucji na terytorium

Data utworzenia: 30 listopada 2011
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Przysposobienie

podlegać wyłącznie osoba małoletnia. Przysposobienie dziecka przez rodzinę winno być poprzedzone dokładnymi badaniami lekarsko-psychologicznymi dziecka, rozmowami z rodzicami adopcyjnymi, a także szczegółowym wywiadem środowiskowym w miejscu zamieszkania

Słowa kluczowe: przysposobienie
Data utworzenia: 19 grudnia 2006

Świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia podczas pobytu

trwania pobytu. Celem świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia podczas pobytu powinno być umożliwienie osobie uprawnionej dalszego pobytu w danym państwie członkowskim, tak, aby nie była zmuszona do nieplanowanego powrotu do państwa zamieszkania

Słowa kluczowe: opieka zdrowotna
Data utworzenia: 5 marca 2007

Lokal socjalny

Należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego

Data utworzenia: 25 sierpnia 2011

Zagraniczna firma inwestycyjna

państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również

Data utworzenia: 25 września 2011

Uchodźca

nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa. Za uchodźcę uznawana jest też osoba, która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się, wskutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego miejsca zamieszkania nie

Słowa kluczowe: azyl, azylant, uchodźca
Data utworzenia: 5 marca 2007

Wpis na listę radców prawnych

właściwej ze względu na miejsce odbycia aplikacji radcowskiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 2, ze względu na miejsce jej zamieszkania. 2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o wpis obowiązana jest dołączyć

Data utworzenia: 15 lutego 2012
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.