Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaDefinicjezakaz+handlu+w+niedzielę
Zakaz anatocyzmu -

Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.
Art. 482 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

zakaz+handlu+w+niedzielę

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1120 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zakaz anatocyzmu

Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Przepis nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Art. 482 kodeksu cywilnego

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Zakaz konkurencji

W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz

Słowa kluczowe: zakaz konkurencji
Data utworzenia: 6 listopada 2006

Zakaz dyskryminacji pracownika

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Zakaz ogłoszenia upadłości

Nie można ogłosić upadłości: Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego; publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy oraz utworzonych w

Data utworzenia: 6 listopada 2006

Zakaz dodatkowego zatrudnienia u komornika

Komornikowi nie wolno podejmować dodatkowego zajęcia lub zatrudnienia, które by przeszkadzało w pełnieniu obowiązków albo mogło uchybiać powadze wykonywanego zawodu. 2. Dodatkowe zatrudnienie komornik może podjąć za zgodą prezesa

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, licytacja, rewir
Data utworzenia: 16 lutego 2012

Środek karny

wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez

Słowa kluczowe: środek karny
Data utworzenia: 24 listopada 2006

EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)

Strefa wolnego handlu, w skład której wchodzi 25 państw Unii Europejskiej oraz trzy państwa EFTA - Islandia, Liechtenstein i Norwegia. W EOG obowiązują przepisy Unii Europejskiej o swobodnym przepływie osób, w tym o koordynacji systemów

Data utworzenia: 5 marca 2007

Gazociąg międzysystemowy

gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyłącznie w celu połączenia

Data utworzenia: 29 listopada 2011

Sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych

Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W

Data utworzenia: 14 marca 2011

Kary dyscyplinarne adwokatów

nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat. 3. Obok kary zawieszenia w czynnościach zawodowych orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat dwóch do lat dziesięciu

Data utworzenia: 15 lutego 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 112 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.