Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaDefinicjepomoc
Pierwsza pomoc -

 zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r.o Państwowym Ratownictwie Medycznym art.3 pkt.7

 
Wyszukiwana fraza:

pomoc

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 51 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Osoba samotna

osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej art.6 pkt.9

Data utworzenia: 30 listopada 2011

Osoba samotnie gospodarująca

osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej art.6 pkt.10

Data utworzenia: 30 listopada 2011

Osoba zatrudniona

osobę pozostającą w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu lub prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej art.6 pkt.11

Data utworzenia: 30 listopada 2011

Pierwsza forma opieki zastępczej nad dzieckiem

całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą, w której dziecko zostało umieszczone po raz pierwszy Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej art.6 pkt.11a

Data utworzenia: 30 listopada 2011

Praca socjalna

działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi Ustawa z

Data utworzenia: 30 listopada 2011

Renta

rentę z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych, rentę strukturalną lub rentę socjalną Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej art.6 pkt.13

Data utworzenia: 30 listopada 2011

Rodzina

osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej art.6 pkt.14

Data utworzenia: 30 listopada 2011

średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

kwotę rocznych kosztów działalności domu lub całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej wynikającą z utrzymania mieszkańców lub dzieci, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i…

Data utworzenia: 30 listopada 2011

Świadczenie nienależnie pobrane

świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej art.6 pkt.15

Data utworzenia: 30 listopada 2011

Bar mleczny

przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w postaci samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej art.6 pkt.17

Data utworzenia: 30 listopada 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.