Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaDefinicjedomniemanie+doręczenia
Domniemanie doręczenia w sprawach administracyjnych - W razie niemożności doręczenia pisma:
  1. poczta przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez pocztę,
  2. pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.
Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym powyżej (poczta, urząd), umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.
W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa wyżej, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.
Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa powyżej (14 dni), a pismo pozostawia się w aktach sprawy.
Art. 44 kodeksu postępowania administracyjnego
 
 
Wyszukiwana fraza:

domniemanie+doręczenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 18 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Domniemanie doręczenia w sprawach administracyjnych

W razie niemożności doręczenia pisma: poczta przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez pocztę, pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy

Słowa kluczowe: domniemanie doręczenia
Data utworzenia: 5 grudnia 2006

Domniemianie ojcostwa

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania…

Data utworzenia: 5 listopada 2006

Nadanie na poste restante

polecenie doręczenia przesyłki lub wypłacenia adresatowi kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym wyłącznie w placówce operatora, wskazanej przez nadawcę jako miejsce doręczenia; Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.Prawo pocztowe art.3

Słowa kluczowe: listonosz, nadawca, odbiorca, paczka
Data utworzenia: 22 grudnia 2011

Adres

oznaczenie adresata przesyłki lub kwoty przekazu pocztowego oraz miejsca doręczenia wskazanego przez nadawcę Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.Prawo pocztowe art.3 pkt.1

Słowa kluczowe: listonosz, nadawca, odbiorca, paczka
Data utworzenia: 22 grudnia 2011

Paczka pocztowa

przesyłkę rejestrowaną zawierającą rzeczy, przyjętą przez operatora publicznego w celu przemieszczenia i doręczenia Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.Prawo pocztowe art.3 pkt.13

Słowa kluczowe: listonosz, nadawca, odbiorca, paczka
Data utworzenia: 22 grudnia 2011

Przekaz pocztowy

polecenie doręczenia adresatowi określonej kwoty pieniężnej przez operatora publicznego Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.Prawo pocztowe art.3 pkt.15

Słowa kluczowe: listonosz, nadawca, odbiorca, paczka
Data utworzenia: 22 grudnia 2011

Przesyłka

rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte przez operatora w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.Prawo pocztowe art.3 pkt.16

Słowa kluczowe: listonosz, nadawca, odbiorca, paczka
Data utworzenia: 22 grudnia 2011

Termin sądowy

Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego doręczenia. art. 164 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty. art. 491 k.p.c.

Data utworzenia: 14 marca 2011

Nadanie

polecenie doręczenia przesyłki lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym oraz przekazania druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie usługi pocztowej; Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.Prawo pocztowe art.3 pkt.8

Słowa kluczowe: listonosz, nadawca, odbiorca, paczka
Data utworzenia: 22 grudnia 2011
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.