Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaDefinicjeart 8 ust 6
 
Wyszukiwana fraza:

art 8 ust 6

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 14 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nabór na aplikację radcowską

oraz art. 31 1 stosuje się odpowiednio. 6. Rada okręgowej izby radców prawnych podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 7. Od uchwały, o której mowa w ust. 6, służy

Data utworzenia: 15 lutego 2012

Wspólne opodatkowanie małżonków

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na

Data utworzenia: 15 marca 2011

Nabór na aplikację adwokacką

w ust. 2 i 3. 5. Do aplikantów adwokackich oraz do postępowania o wpis na listę aplikantów adwokackich przepisy art. 6-8, art. 68 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6

Data utworzenia: 15 lutego 2012

Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych

. Radcowie prawni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 22 7 ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 8 . 2. Od odpowiedzialności

Data utworzenia: 15 lutego 2012

Aplikant komorniczy

Aplikantem komorniczym może zostać ten, kto: 1) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 1 pkt 1-7; 2) uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, zwanego dalej „egzaminem konkursowym” . 2

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, licytacja, rewir
Data utworzenia: 16 lutego 2012

Wymagania na stanowisko komornicze

, z późn. zm.), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.), na podstawie umowy

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, licytacja, rewir
Data utworzenia: 16 lutego 2012

Ewidencja środków trwałych

. art. 22n ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Słowa kluczowe: dochodowy podatek, ewidencja, PIT, podatek
Data utworzenia: 15 marca 2011

Odwołanie komornika

okręgowego; 8) został ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą wydalenia ze służby komorniczej; 9) nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 2, lub utracił to

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik, licytacja, rewir
Data utworzenia: 16 lutego 2012

Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych

działalności organów okręgowej izby radców prawnych; 9) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych; 10) wybór członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.o radcach prawnych art

Data utworzenia: 15 lutego 2012

Żródła przychodów

gospodarczą; 7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c; 8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b

Data utworzenia: 15 marca 2011
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.