Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównade lege ferenda
Wyszukiwana fraza:

de lege ferenda

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych

przedmiotu (np. ghostwriting czy speechwriting), sformułowane zostały również istotne wnioski de lege ferenda. Adresaci: Publikacja może być wykorzystywana w praktyce orzeczniczej sądów oraz innych organów powołanych do rozpoznawania spraw z zakresu

Słowa kluczowe: A+++, adwokat, Cyfra+, e-przelew.
Data utworzenia: 12 września 2011

Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym

w przesłuchaniu. Atutem publikacji jest wykorzystanie badan aktowych, co pozwoliło na zaakcentowanie zagadnień powodujących kontrowersje i problemy w praktyce. Ustalenia poczynione na ich podstawie stały się także kanwa wniosków de lege ferenda

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 marca 2012

Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych

funkcjonariuszy. Autor skoncentrował się głównie na statusie i zadaniach służb mundurowych oraz problematyce prawnych podstaw zatrudnienia w tych służbach. W publikacji zasygnalizowane zostały również postulaty de lege ferenda, prezentujące inne spojrzenie na

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym

odpowiedzialności podmiotów pośredniczących w świadczeniu usług drogą elektroniczną (ISP) z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, - zmian de lege ferenda, gdy chodzi o prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych z zakresu własności intelektualnej, w

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 1 lutego 2013

Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

przed Urzędem Patentowym RP, przed sądami administracyjnymi oraz przed organami stosującymi prawo unijne. Podjęcie tej niezwykle istotnej problematyki w sferze stosowania prawa dało asumpt do sformułowania uwag krytycznych i wniosków de lege lata oraz de

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 22 listopada 2012

Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego

również na sformułowanie wniosków de lege ferenda. Dr Dobrosława Szumiło-Kulczycka jest adwokatem, adiunktem w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikowała blisko 50 prac z zakresu prawa karnego procesowego i prawa

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, cel
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 10 października 2012

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy

dyscyplinarnej oraz zbiory zasad etyki danego zawodu. Publikację kończy rozdział prezentujący propozycje zmian prawa dyscyplinarnego i uwagi de lege ferenda. Książka jest adresowana do przedstawicieli praktyki: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych

Słowa kluczowe: a, A+++, adwokat, analiza
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 października 2012

Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3

stworzy doskonałą bazę wiedzy prezentującą zarówno wszystkie (często przeciwstawne) szkoły i nurty polskiej myśli prawnokarnej, jak i uniwersalne poglądy oraz zobiektyzowane oceny polskiej legislacji karnej i postulaty de lege ferenda. Redakcję Naukową

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 11 grudnia 2012

ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO TOM 2 SYSTEM PRAWA KARNEGO

stworzy doskonałą bazę wiedzy prezentującą zarówno wszystkie (często przeciwstawne) szkoły i nurty polskiej myśli prawnokarnej, jak i uniwersalne poglądy oraz zobiektyzowane oceny polskiej legislacji karnej i postulaty de lege ferenda. Tom 2. napisany

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Data utworzenia: 18 maja 2011

Europeizacja prawa ochrony środowiska

instrumentu prawa ochrony środowiska na przykładzie EMAS (Tomasz Bojar-Fijałkowski) Rozdział IV Implementacja unijnych przepisów w zakresie handlu przydziałami do emisji. Uwagi de lege ferenda (Joanna E. Bukowska) Rozdział V Nowe instalacje wytwórcze

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, 2013, a, A+++
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 6 lutego 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.