Kalendarz przedsiębiorcy: 25-09-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaczyn zabroniony
Wyszukiwana fraza:

czyn zabroniony

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 129 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność za treści publikowane w Internecie

zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. Ponadto zgodnie z art. 6 § 2 k. k. czyn zabroniony uważa się za

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zniszczenie cudzego dokumentu, może stanowić przesłankę odpowiedzialności karnej

rozporządzać. Opisane zachowanie należy interpretować zgodnie z potocznym znaczeniem tych słów. Czyn zabroniony z art. 276 k.k., w zakresie wszystkich czynności sprawczych, może być popełniony tylko z winy umyślnej. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie

Słowa kluczowe: dokument, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2010

Odpowiedzialność za fałszywe dowody

kk. czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Reasumując, w opisanej sytuacji powinien Pan zająć takie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 listopada 2013

Kwalifikacja prawna bójki i pobicia

przygotowawczego jest ustalenie czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo), a także utrwalenie dowodów, zatrzymanie sprawcy itd... Co do prowadzenia postępowania przygotowawczego z urzędu... Art. 158 § 1 kk jest przestępstwem

Słowa kluczowe: bójka, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 24 stycznia 2007

Współsprawstwo przy pomówieniu wymaga współdziałania współsprawcy

karnej podlegać będzie osoba, która pomawia inną osobę. Kodeks karny w art. 18. § 1 stwierdza, że odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem

Słowa kluczowe: pomówienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2008

Podatnik za zobowiązania podatkowe może być ścigany także poza granicami

karno–skarbowe. W opisanym stanie faktycznym czyn ten może zostać zakwalifikowany jako czyn zabroniony określony w art. 54 § 1 kks (kodeksu karnego skarbowego). Zgodnie z tym przepisem, podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Uniewinnienie a koszty procesu w sprawie karnej

obiektywnie istnieć fakt wskazujący, że miał miejsce czyn zabroniony pod groźbą kary, a osoba do której dotarła ta informacja musi być przekonana o jej zgodności z rzeczywistością (J. Mikos, Z. Sobolewski – Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie – PK

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2006

Przestępstwo ciągłe

przypadek przestępstwa ciągłego. Przestępstwem ciągłym jest kilka jednorodnych czynów zabronionych, popełnionych przez tą samą osobę, w warunkach względnej zwartości czasowej i traktowanych w zasadzie tak jak jeden czyn zabroniony (jedno przestępstwo

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2007

Odpowiedzialność karna za współsprawstwo

ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Postępowanie w razie oszustwa przez Internet

. 6 § 2 k.k. czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. W

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 czerwca 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 13 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.