Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaczłonek spółdzielni
 
Wyszukiwana fraza:

członek spółdzielni

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 69 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie udziałów dodatkowych

DOCX PDF

Wypowiedzenie udziałów dodatkowych

Data utworzenia: 23 czerwca 2011

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

Jestem członkiem spółdzielni i mam pytanie czy członek spółdzielni może występować na zgromadzeniu spółdzielni poprzez pełnomocnika. W statucie spółdzielni jest zapis, że członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Członek spółdzielni mieszkaniowej obowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

postanowieniami statutu. Według obecnie obowiązujących przepisów członek spółdzielni jest obowiązany do uiszczenia opłat eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami statutu. Statut spółdzielni mieszkaniowej winien określać zatem jakie opłaty

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2011

Wypowiedzenie udziałów w spółdzielni

ponadobowiązkowych. Statut określa minimum 10 udziałów. Ja zadeklarowałem i wpłaciłem 24 udziały. W jakim czasie mogę wystąpić o zwrot 14 udziałów?

Zasadniczo zwrotu wpłat dokonanych na udziały ponad wartość udziałów obowiązkowych, członek spółdzielni może żądać

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Wykluczenie członka ze spółdzielni

przesłankę wykreślenia członka ze spółdzielni tzn. członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków spółdzielni, odsyłając jednocześnie do statutu, który powinien określać szczegółowo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Obowiązki członków spółdzielni

: Zgodnie z art. 19 Pr.sp. członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania natomiast uczestniczy w pokrywaniu jej strat, ale do wysokości zadeklarowanych udziałów. Jednocześnie statut przewiduje w jaki sposób członek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Odwołanie członka zarządu spółdzielni

innego stosunku prawego (powołania), którego przedmiotem jest świadczenie pracy - art. 52 § 2 PrS). W tym zakresie odwołany członek spółdzielni (w tym prezes) może dochodzić swoich uprawnień z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Spółdzielnia po rozliczeniu inwestycji nie może żądać dopłaty tytułem wkładu

wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2014

Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

spółdzielni (dotyczyć będzie to osoby prezesa zarządu) może również tę umowę wypowiedzieć, jeżeli w chwili wypowiadania umowy o pracę zatrudniony na jej podstawie członek zarządu pełni jeszcze tę funkcję [3] . Jeżeli członek zarządu został odwołany

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2009

Wykup mieszkania spółdzielczego tylko przez członak spółdzielni

wyraźnie wynika, że tylko członek spółdzielni może żądać zawarcia umowy przeniesienia własności przysługującego mu mieszkania. W opisanym zatem przypadku Panu wujek musi wystąpić do spółdzielni. Po zawarciu umowy przenoszącej własność nieruchomości, Pani

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 września 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.