Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównachoroba psychiczna
 
Wyszukiwana fraza:

choroba psychiczna

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Unieważnienie małżeństwa można żądać tylko w przypadkach określonych w prawie rodzinnym

.); - ubezwłasnowolnienie całkowite (art. 11 k.r.o.); - choroba psychiczna (art. 12 k.r.o.); - bigamia (art. 13 k.r.o.); - pokrewieństwo, powinowactwo i przysposobienie (art. 14 i 15 k.r.o.). Małżeństwo

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2012

Zawieszenie wykonania kary z uwagi na stan zdrowia skazanego

kodeksu karnego wykonawczego reguluje dwie instytucje: odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Przesłankami zastosowania tychże instytucji są zasadniczo: choroba psychiczna lub inna ciężka choroba

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 maja 2014

Nadużywanie alkoholu przez małżonka stanowić może przesłankę jego winy w rozkładzie małżeństwa

stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (choroba psychiczna), chyba że osoba taka uległa zakłóceniu czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków (poza sytuacją, gdy stan

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej

, osoba pozostająca już w związku małżeńskim, krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej, przysposobiony i przysposabiający. Z powyższego wynika, że choroba psychiczna

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 sierpnia 2007

Unieważnienie małżeństwa zachodzi tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych prawem

) ubezwłasnowolnienie całkowite choroba psychiczna bigamia pokrewieństwo (w linii prostej oraz rodzeństwo) powinowactwo (w linii prostej) przysposobienie

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Spłata wspólnego kredytu hipotecznego po rozwodzie

ubezwłasnowolniona całkowicie czy częściowo) na zawarcie umowy, której zakres przekracza zwykły zarząd majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej. Oczywiście aby przeprowadzić ubezwłasnowolnienie muszą zaistnieć ku temu określone okoliczności (np. choroba psychiczna

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Rozwód z powodu niezgodności charakterów

szczególnych sytuacjach określonych przez prawo, jak np. choroba psychiczna, bigamia, wady oświadczenia woli. Wówczas istotnie po orzeczeniu sądu, małżeństwo uważa się za nigdy nie zawarte. W Pani przypadku możemy mówić jedynie o rozwodzie. Orzeczenie przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2007

Min. Kosiniak-Kamysz: spółdzielnie socjalne sposobem na walkę z bezrobociem. Trafi do nich 30 mln zł

O 100 tys. zł preferencyjnej pożyczki będą mogły ubiegać się spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe. Do 2015 roku na wsparcie tego sektora Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy łącznie 30 mln zł. To zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa resortu, jeden z istotnych sposobów radzenia sobie z bezrobociem, zwłaszcza wśród…

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 lipca 2012

Dokonanie czynności prawnej przez osobę dotkniętą chorobą psychiczną

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby dokonanie czynności prawnej było skuteczne, musi być podjęte świadomie i swobodnie. Oznacza to, że osoba, która składa dane oświadczenie woli musi mieć rozeznanie, jaki skutek chce osiągnąć przez swoje działanie, oraz musi mieć możliwość realizacji swojej woli. Należy zauważyć, że nie musi to następować…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 października 2014

Czy chory psychicznie odpowiada za szkodę?

Choroba psychiczna może zwolnić sprawcę od odpowiedzialności karnej. Czy jednak dotyczy to także konsekwencji odszkodowawczych? Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, za powstałą szkodę odpowiada ten kto ją wyrządził. Kodeks cywilny zna jednak

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.