Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównacharakter deklaratoryjny
 
Wyszukiwana fraza:

charakter deklaratoryjny

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 17 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uznanie dziecka przez ojca, który nie jest mężem matki wymaga uprzedniego orzeczenia sądu o zaprzeczeniu ojcostwa

ma charakter deklaratoryjny i działa wstecz, co wynika z deklaratoryjnego charakteru uznania. Skutki uznania (ex tunc) rozciągają się jedynie na stosunki rodzinnoprawne między uznanym a uznającym. Do uznania dziecka małoletniego potrzebna jest zgoda

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Korekta wpisu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej

do CEIDG którego cechą jest deklaratywność. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej ma charakter deklaratoryjny i stanowi podstawę prawną możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wpisu do ewidencji nie należy

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2014

Ewidencja gruntów i budynków

odzwierciedleniem aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości, zawiera jedynie dane wynikające z tytułu własności, ma charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny, co oznacza, że nie kształtuje nowego stanu prawnego nieruchomości, a jedynie potwierdza

Data utworzenia: 16 maja 2013

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej

Rozwiązanie spółki jawnej, jest zdarzeniem prawnym niejako odwrotnym do zawiązania spółki.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 3 lipca 2013

Odpowiedzialność karna członka zarządu za niesporządzenie sprawozdania finansowego

Jednym z obowiązków, jakie prawo nakłada w zakresie rachunkowości, jest sporządzenie w terminie sprawozdania finansowego. Jego niesporządzenie jest uchybieniem zagrożonym odpowiedzialnością karną, opisaną nie w Kodeksie karnym, ale w ustawie o rachunkowości.

Data utworzenia: 16 grudnia 2014

Co to jest prokura?

Prokura jest instytucją prawa cywilnego. Daje możliwość upoważnienia przez przedsiębiorcę określonego podmiotu do dokonywania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj nasz artykuł.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 11 września 2015

Odwołanie darowizny wykonanej

Darowizna jest nazwaną umową cywilnoprawną, stąd też jej regulację prawną odnajdziemy w Kodeksie cywilnym. Jest to tak naprawdę jednostronna czynność zobowiązująca, nie ma jednak przeszkód aby można było ją odwołać – trzeba przy tym spełnić kilka podstawowych warunków.

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 30 października 2013

Decyzja lokalizacyjna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera w sobie nie tylko regulacje dotyczące procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale także zasady działania, gdy względem terenu przeznaczonego pod inwestycję celu publicznego nie został ustalony powyższy plan. w takiej sytuacji inwestycja…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 4 lipca 2013

Co oznacza wykonywanie działalności gospodarczej?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania właściwych organów w tym zakresie. Prawodawca z wykonywaniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wiąże szereg skutków prawnych między innymi na płaszczyźnie norm…

Data utworzenia: 24 września 2014
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.