Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównacele egzekucji
Wyszukiwana fraza:

cele egzekucji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 33 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wyłączenie z egzekucji administracyjnej

Nie podlegają egzekucji administracyjnej: 1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania

Data utworzenia: 14 marca 2011

Zajęcie rachunku bankowego spólki cywilnej na mocy tytułu wystawionego jedynie na jednego wspólnika

wspólnika ze spółki lub jej rozwiązania. Dopiero w razie bezskutecznej egzekucji przeprowadzonej z majątku tego wspólnika, wierzyciel osobisty może wypowiedzieć udział wspólnika w spółce. Konsekwencją powyższej zasady określonej w art. 870 k.c

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2009

Egzekucja z majątku dłużnika nie wyklucza zajęcia przedmiotów osób trzecich

zajął pojazd bez zgody Banku. Czy moja żona odpowiada również za moje zobowiązania zaciągnięte bez jej wiedzy. Nadmieniam, iż dług był zaciągnięty podczas prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej i na jej cele. Żona też prowadzi obecnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Komornik może zająć rachunek bankowy należący do spółki cywilnej

obrony moich praw, przecież ja nie jestem dłużnikiem?

Zgodnie z przepisem art. 778 k.p.c. do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Art. 778 k.p.c. jest

Typ: Porada
Kategoria: egzekucja
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Wykup mieszkania komunalnego na rzecz innej osoby

mieszkania, aby osoba ta tych pieniędzy nie przeznaczyła na inne cele. Można zastrzec w umowie wręcz wierzycieli, na konto których Pan przeleje pieniądze. Jeżeli będzie Pan przekazywał pieniądze do rąk lub na rachunek pożyczkobiorcy, proszę pamiętać, aby

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2007

Umowa przedwstępna może poprzedzać zawarcie innej umowy, w tym o sprzedaż wykupionego mieszkania

mieszkania komunalnego. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2011

Odpłatne zniesienie współwłasności stanowi przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych

których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2012

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

zasadzonych alimentów. W egzekucji wystąpiłam o spłatę przez niego zaległości. Czy należności te nie uległy przedawnieniu?

Roszczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 137 § 1

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 marca 2010

Poddanie się karze w przypadku popełnienia przestępstwa

) może spowodować skierowanie egzekucji do stanowiącego Państwa własność mieszkania. Działanie opisane przez Pana, takie jak darowizna na rzecz żony (po uprzednim ustanowieniu rozdzielności majątkowej) lub na rzecz córki, a nawet sama sprzedaż na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lipca 2007

Kredyt udzielony przez bank bez zgody współmałżonka - skutki w zakresie zaspakajania się wierzyciela

pozytywnej odpowiedzi dotyczącej uzyskania klauzuli) prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego współmałżonków.

Podstawą wspólnej odpowiedzialności współmałżonka za zaciągnięte zobowiązania przez jednego z nich są przepisy kodeksu rodzinnego i

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.