Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównabrak roszczeń
 
Wyszukiwana fraza:

brak roszczeń

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 252 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

W tym roku podpisałem umowę przedwstępną sprzedaży domu jednorodzinnego, w której istnieje zapis, że sprzedająca oświadcza, że w dniu zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nie będzie zameldowana żadna osoba. Został podpisany akt notarialny, po czym jakieś dwa tygodnie temu wyszła informacja że pod adresem kupionego domu zameldowane są 2 osoby…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu zabezpieczającym

jaką jest uprawdopodobnienie roszczenia jest dość jasna i chyba nie wymaga szerszego opisu. Druga przesłanka w postaci interesu prawnego określona została w art. 7301 § 2 kpc – Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Przedawnienie roszczeń podatkowych a postępowanie karne skarbowe

Urząd skarbowy prowadzi postępowanie dotyczące podatku VAT. W sumie sprawa się już ciągnie bardzo długo. Od 2001 roku toczy się postępowanie i są przedstawione osobie zarzuty z KKS. W 2006 roku postępowanie zostało jednak umorzone z uwagi na brak

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2011

Brak legitymacji procesowej do prowadzenia windykacji

dłużnika przed sądem. Ponadto istniałaby możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności firmy windykacyjnej z tytułu nienależycie wykonanej umowy lub też możliwość dochodzenia innych roszczeń wobec tej firmy. Jednakże jakiekolwiek czynności są uzależnione od

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2007

Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane

budowlane, to należy stwierdzić, że doszło do zawarcia skutecznej umowy o roboty budowlane, a zatem inwestor winien wywiązać się z zapłaty za wykonane prace. Podstawą dochodzenia roszczeń są ogólne przepisy kodeksu cywilnego o zobowiązaniach. Zgodnie z art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lipca 2009

Przedawnienie roszczeń z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia społecznegp

podkreślić, że ustawa zmieniająca nie zawierała jednak reguł intertemporalnych, czyli takich, które regulowałyby kwestię zaległych składek sprzed daty jej wejścia w życie. Sąd Najwyższy uznał, iż brak tych przepisów nie przesądza o tym, iż nowe przepisy

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2011

Przedawnienie roszczeń banku w związku ze spłatą kredytu

odsetki za opóźnienie, zarówno wykazujące związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i związku takiego nie wykazujące. Wymieniony w art. 118 k.c. trzyletni termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe może być uchylony przez przepis

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Można żądać zwrotu pożyczki nawet jak nie było umowy pisemnej

udzielona na 12 miesięcy od 22.11.2010 roku, do dnia dzisiejszego nie została spłacona.

Umowa pożyczki o wartości przekraczającej 500 zł winna być zawarta na piśmie, co wynika z treści art. 720 § 2 k.c. (kodeksu cywilnego). Jednakże brak zachowania formy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2011

Jak postępować z firmą windykacyjną domagającą sie zapłaty

zarówno na piśmie jak i poprzez elektroniczne środki porozumienia na odległość (mail oraz telefon). Może Pan odmówić zapłaty wskazując, że brak jest podstawy do żądania zapłaty. W takim wypadku jedyne co pozostanie wierzycielowi, jeżeli będzie chciał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 listopada 2013

Firma windykacyjna żądając spłaty długu winna wskazać podstawy takiego żądania

stanie faktycznym przede wszystkim należy stwierdzić, że wierzycielem była osoba, a spłaty domaga się firma windykacyjna lub kancelaria, która prawdopodobnie wierzytelność nabyła na podstawie cesji. Piszemy prawdopodobnie, bo z opisu wynika, że brak

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 26 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.