Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównabez winy pracownika
Wyszukiwana fraza:

bez winy pracownika

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 170 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa lojalnościowa to umowa pracownika z pracodawcą o dokształcanie

stosunku pracy - na podstawie skierowania pracodawcy oraz bez takiego skierowania. W obu przypadkach przepisy rozporządzenia przewidują dla pracownika różnego rodzaju ułatwienia: urlop szkoleniowy (płatny i bezpłatny), dodatkowy urlop szkoleniowy

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2009

W okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę może zostać rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia

§ 1 k.p. (kodeksu pracy), pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2010

Odszkodowanie dla pracownika za szkodę związaną z nieprzyjęciem do pracy po procesie rekrutacji

żadnej ochrony potencjalnego pracownika. Nie mniej jednak zgodnie z przepisem art. 300 k.p. (kodeksu pracy), w sprawach nieunormowanych w kodeksie pracy, odpowiednio stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Istnieje zatem możliwość

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Pracodawca, który nie zawrze z pracownikiem umowy na dokształcanie, nie może żądać zwrotu poniesionych kosztów w razie rozwiązania umowy przez pracownika

, z którym zakład rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, którego stosunek pracy wygaśnie wskutek porzucenia pracy. W takim przypadku pracownik jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez zakład

Słowa kluczowe: dokształcanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

W trakcie urlopu nie można wypowiedzieć stosunku pracy

zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 lipca 2012

Rozwiązanie umowy na czas określony

jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem), oraz w przypadku zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 czerwca 2012

Nieobyczajny wybryk w pracy może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę

), pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych lub popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Skazanie za popełnione przestępstwo jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

pracownikiem samorządowym mianowanym wygasa w przypadkach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach szczególnych. Zgodnie z art. 52 § 1 ust. 2 prawa pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, w razie

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2007

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę pracownicy w ciąży

macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy. Przepis ten nie ma zastosowania jedynie w przypadku, gdy zawarta została umowa na okres próbny nie przekraczający 1 miesiąca oraz w zakresie umów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Odszkodowanie uzupełniające związane z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy

Pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy bez wypowiedzenia w okresie ochronnym wynikającym z przepisów Kodeksu pracy. W wyniku złożonego przeze mnie pozwu o bezprawne rozwiązanie ze mną stosunku pracy, zostałem przywrócony do pracy, uzyskując

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 17 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.