Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaautorskie prawa osobiste
 
Wyszukiwana fraza:

autorskie prawa osobiste

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 70 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Majątek osobisty małżonków

przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki…

Data utworzenia: 21 października 2006

Prawa autorskie do wizerunku oraz utworu audiowizualnego

autorskim). W przypadku Kodeksu cywilnego zagadnienie to odnosi się do kwestii ochrony dóbr osobistych prowadzącego program. Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka, jak w szczególności nazwisko, pseudonim lub wizerunek pozostają pod ochroną prawa

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Prawa autorskie do opracowania cudzego utworu

odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli chodzi o prawo autorskie do aranżacji utworu, to zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2007

Prawa twórcy do utworu - fotografii

wizerunku osoby, fotografia stanowi utwór w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego , co wynika bezpośrednio z treści art. 1 ust. 2 pkt. 3 tej ustawy. Każdemu twórcy utworu, co do zasady przysługują wszelkie prawa autorskie osobiste , a także prawa

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2011

Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zgoda na wykonywanie prawa zależnego

podlegają zrzeczeniu oraz przeniesieniu na osobę trzecią. Prawa osobiste obejmują w szczególności takie prawa jak autorstwo utworu czy nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Natomiast autorskie prawa majątkowe, to wyłączne prawo do korzystania z utworu i

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 stycznia 2010

Wizerunek osoby na zdjęciach publikowanych w internecie podlega ochronie prawnej

określona, poprzez zamieszczenie odpowiedniej zgody, że osoba zamieszczająca zdjęcia na portalu oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa autorskie a także, że osoby uwidocznione na zdjęciach wyraziły zgodę na ich publikację. W tym zakresie nie wystarczy

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 stycznia 2009

Odpowiedzialność za wykorzystanie cudzego utworu bez zgody autora

odpowiednich autorskich praw majątkowych do tej strony, tym bardziej, że zmiana szaty graficznej odbyła się nieodpłatnie. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2008

Jak ominąć pośrednika w obrocie nieruchomościami?

. Zgodnie z treścią art. 78 ust. 1 Prawa autorskiego twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Przedawnienie roszczeń z tytułu praw autorskich do utworu

Kiedy przedawni się roszczenie o wypłatę odszkodowania z tytułu praw autorskich, za to że nie podano mego nazwiska jako współautora w stopce redakcyjnej, czym naruszono moje prawa autorskie. Utwór został opublikowany w roku 2003. Innym słowy - do

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.