Kalendarz przedsiębiorcy: 25-07-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykułyzmiana
Zmiana reprezentanta grupy -

Na wniosek więcej niż połowy członków grupy sąd może dokonać zmiany reprezentanta grupy. Wniosek powinien wskazywać proponowanego reprezentanta grupy oraz zawierać jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie reprezentantem. Sąd wydaje postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Zmiana reprezentanta grupy nie powoduje wygaśnięcia udzielonego w postępowaniu pełnomocnictwa. W przypadku złożenia wniosku o zmianę reprezentanta grupy po wydaniu wyroku, bieg terminu do zaskarżenia wyroku nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch tygodni od uprawomocnienia się postanowienia o zmianie reprezentanta grupy.

art. 18 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

zmiana

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1197 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiany na lepsze – nowelizacja ustawy o BIG

powodów nie mogli dotąd korzystać z usług BIG i dzięki temu odzyskiwać swoich słusznych należności, jednocześnie ostrzegając innych uczestników obrotu przed nierzetelnymi kontrahentami. Zmiana da również możliwość przekazywania danych dłużników i

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 grudnia 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów

. Jedną ze zmian w dotychczasowych przepisach ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest zmiana art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1, które stanowią o obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez wprowadzających pojazdy

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 22 marca 2010

Zmiany w przepisach dotyczących becikowego

m.in. przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Zmiana dotyczy art. 9 ust. 7 i 8 oraz art. 15b ust. 6 ustawy o

Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Od 1 lipca zmiany w prawach pasażera!

obowiązującego katalogu przepisów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ale jedynie w odniesieniu do krajowych połączeń pasażerskich oraz połączeń ze stacjami położonymi poza granicami Unii Europejskiej. Powyższa zmiana nie dotyczy więc miejskich, podmiejskich i

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 3 lipca 2011

TK: Nie wolno było w lipcu odebrać świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom osób niepełnosprawnych

do świadczenia pielęgnacyjnego nabyli na podstawie ostatecznych bezterminowych decyzji administracyjnych. Zmiana warunków nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i wprowadzenie nowych warunków uprawniających do ubiegania się o przyznanie

Data utworzenia: 5 grudnia 2013

Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowany został projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Potrzeba wydania tej ustawy podyktowana jest koniecznością dostosowania tematyki zmiany imion i nazwisk do regulacji unijnych oraz konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, jak również do przepisów z ustaw z dnia 25 lutego…

Słowa kluczowe: nazwisko
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Ochrona danych osobowych

1997 r. o ochronie danych osobowych wskazuje na potrzebę wprowadzenia kolejnych zmian mających na celu zagwarantowanie skuteczniejszej niż dotychczas ochrony danych osobowych. Podstawowym celem przedkładanego projektu jest zmiana – jak wskazuje

Data utworzenia: 10 stycznia 2008

1% podatku dla rzecz organizacji pożytku publicznego

pożytku publicznego, o co wielokrotnie postulowano w latach ubiegłych. Powyższa zmiana zasad przekazywania wpłat z tytułu 1% nie oznacza, że darczyńcy zostali pozbawieni prawa do swobodnego ich przekazania. Nadal to podatnik decyduje o tym czy chce wspomóc

Data utworzenia: 13 lutego 2008

Opłaty za dopuszczenie do obrotu leków weterynaryj

, opłat za złożenie wniosków o przedłużenie terminu ważności pozwolenia na import równoległy, opłat za dokonanie zmiany w ramach procedury wzajemnego uznania, a co się z tym wiąże zmianą brzmienia upoważnienia dla Ministra Zdrowia konieczna jest zmiana w

Data utworzenia: 19 maja 2008

Krajowy Rejestr Karny i Krajowy Rejestr Sądowy - uwaga zmiany!

łączy również w jeden system teleinformatyczny Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) i Krajowy Rejestr Karny (KRK) i wprowadza dwa rodzaje komunikowania się między tymi rejestrami. Zmiana dotyczy przede wszystkim wchodzącego w skład KRS rejestru przedsiębiorców

Słowa kluczowe: karty rejestracyjne, KRK, KRS, rejestr KRK
Data utworzenia: 7 lipca 2013
« Poprzednia 1 … 25  |  26  |  27  |  28  |  29 … 120 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.