Kalendarz przedsiębiorcy: 25-07-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykułyzmiana
Zmiana reprezentanta grupy -

Na wniosek więcej niż połowy członków grupy sąd może dokonać zmiany reprezentanta grupy. Wniosek powinien wskazywać proponowanego reprezentanta grupy oraz zawierać jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie reprezentantem. Sąd wydaje postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Zmiana reprezentanta grupy nie powoduje wygaśnięcia udzielonego w postępowaniu pełnomocnictwa. W przypadku złożenia wniosku o zmianę reprezentanta grupy po wydaniu wyroku, bieg terminu do zaskarżenia wyroku nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch tygodni od uprawomocnienia się postanowienia o zmianie reprezentanta grupy.

art. 18 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 
Wyszukiwana fraza:

zmiana

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1197 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nowi specjaliści w trosce o ochronę zdrowia

rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Projekt ma na celu usprawnienie procedur związanych z realizowaniem procesu

Słowa kluczowe: opieka zdrowotna
Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 14 kwietnia 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661). Zmiana ma na celu znaczne ograniczenie represyjności ustawy, która przez wszystkie środowiska pracodawców i przedsiębiorców uznana została za regulację

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 28 kwietnia 2008

Rejestr praktyk pielęgniarek i połoznych

specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych. Celem przedmiotowego rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do

Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Dokumenty paszportowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. Zmiana przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych wynika z konieczności określenia zasad wpisywania

Data utworzenia: 12 marca 2009

Straż miejska otrzyma nowe uprawnienia?

. Zmiana ta jest uzasadniona ekonomiką postępowania w wypadku stwierdzenia wykroczeń, przy których wystarczające jest nałożenie mandatu karnego, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie wpływu spraw do sądów.

Słowa kluczowe: mandat
Data utworzenia: 19 kwietnia 2009

Aby móc złożyć skargę, trzeba mieć interes prawny

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu, w którym należąca do nich nieruchomość zaliczona została do terenów o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Zmiana przeznaczenia nieruchomości skarżących w miejscowym

Słowa kluczowe: skarga, skarga administracyjna
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 10 września 2009

Ocena sytuacji finansowej kredytobiory

dowolnie kształtować jego wysokość, a konsument nie ma możliwości kontrolowania zasadności dokonanych zmian i przewidzenia jego wysokości. Zdaniem Prezes Urzędu zmiana oprocentowania powinna zależeć od przesłanek obiektywnych, a nie od subiektywnej decyzji

Słowa kluczowe: kredyt
Kategoria: Umowy
Data utworzenia: 22 października 2009

Adwokat sam uwierzytelni kopię dokumentu

obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentów oryginalnych lub ich odpisów notarialnych. Zmiana polega na szerszym niż dotychczas umożliwieniu uwierzytelniania odpisów dokumentów przez profesjonalnych pełnomocników stron, reprezentujących zawody zaufania

Data utworzenia: 28 października 2009

Więcej czasu na rozwiązanie kazusów dla kandydatów na aplikację ogólną

organizowaną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie konkursem na aplikację ogólną, w celu zapewnienia większej sprawności naboru, konieczna jest zmiana niektórych warunków jego przeprowadzania.

Słowa kluczowe: aplikacja
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Wypłata rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby

za ten czas czasu wolnego w odpowiednim wymiarze. Zmiana przepisów w tym zakresie powoduje konieczność nowelizacji art. 71 a ustawy o PSP przewidującego dotąd, jako formę rekompensaty za przedłużony czas służby ze względu na potrzeby służby, dodatkowy

Słowa kluczowe: rekompensata, urlop
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2010
« Poprzednia 1 … 23  |  24  |  25  |  26  |  27 … 120 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.