Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykułyzasady prawne
Wyszukiwana fraza:

zasady prawne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 476 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Upośledzenie umysłowe nie uzasadnia przywrócenia terminu

względu na stan zdrowia psychicznego. Sąd tego wniosku nie uwzględnił, A.K. się odwołał do Sądu Okręgowego, a ten przedstawił Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne: Czy przyczyną od strony niezależną, w rozumieniu art. 126 § 1 k.p.k., jest upośledzenie

Słowa kluczowe: termin, ubezwłasnowolnienie
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 marca 2009

Czynności procesowe można odwoływać

i wniosła o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia oraz umorzenie postępowania co do zarzutu zapisu na sąd polubowny. Przy rozpoznawaniu zażaleń powstało przytoczone w sentencji zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, które Sąd

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2009

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Pozwana spółka wniosła o odrzucenie pozwu. W dniu 12 lipca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Pabianicach IV Wydział Pracy dotyczące wypowiedzenia umowy

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 lipca 2010

Retroaktywność działania prawa w sytuacji nałożenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w szczegółowy sposób określa obowiązki związane z przewozami drogowymi. Art. 92 ust. 1 w/w aktu prawnego wskazuje przy tym, że kierujący wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze grzywny w wysokości do 2.000 złotych.

Kategoria: Orzecznictwo
Data utworzenia: 26 lipca 2013

Wymóg rejestracji czasopisma

20 lutego 2007 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego we Włocławku dotyczące wymogu rejestracji czasopisma. Podczas rozprawy - której przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński - rozstrzygnięto w

Słowa kluczowe: konstytucja
Data utworzenia: 15 stycznia 2008

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

W dniu 22 lipca 2008 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny

Słowa kluczowe: rodzina zastępcza, świadczenie
Data utworzenia: 22 lipca 2008

Obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

zbadania konkretnej osoby w konkretnych okolicznościach, co należy do ustaleń faktycznych i nie kwalifikuje się jako istotne zagadnienie prawne w zakresie skutków wynikających z art. 294 KP, bądź art. 118 w związku z art. 122 § 3 KC.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Świadczenia emerytalne dla służb mundurowych

W dniu 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące świadczeń emerytalnych dla służb mundurowych. Zadaniem TK było rozstrzygnięcie w sprawie

Słowa kluczowe: emerytura, konstytucja, renta
Data utworzenia: 16 kwietnia 2008

Swoboda orzekania o wymiarze kary za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu

W dniu 16 kwietnia 2009 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział II Karny dotyczące swobody orzekania przez sędziego o wymiarze kary za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. Zadaniem Trybunału

Słowa kluczowe: przestępstwo
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2009

Naruszono twoje prawa – napisz do Rzecznika Praw Obywatelskich

wyjaśnień, wstąpić do prowadzonego postępowania lub zainicjować takie postępowanie. Instytucja ta jest przydatna, gdyż RPO może wszczynać postępowania w takich przypadkach, gdy stronie nie przysługują już żadne środki prawne związane z obroną swoich praw

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 26 marca 2011
« Poprzednia 1 … 22  |  23  |  24  |  25  |  26 … 48 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.