Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykułyzłożenie+deklaracji+podatkowej+przez+Internet
Utrata ulgi podatkowej -

W razie niedopełnienia przez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do ulgi.
art. 69 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10407 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

środek zaskarżenia przysługujący do Sądu Najwyższego, pozwalający realizować w odniesieniu do prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawie konstytucyjną gwarancję wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2010

Opłata za przeniesienie numeru telefonicznego przy zmianie operatora

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne za przeniesienie numeru telefonicznego przy zmianie operatora może być pobrana przez dotychczasowego dostawcę jednorazowa opłata określona w jego cenniku. Jednakże wysokość opłaty nie powinna

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2010

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Ministrów podjęła uchwałę nr 87/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 13 lipca 2010

Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane oraz przedstawicieli stron

Proces budowlany charakteryzuje duża złożoność i wieloetapowość. Wynika to w głównej mierze z konieczności zawierania przez odgrywającego kluczową rolę inwestora , znacznej liczby umów w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Obowiązujący stan

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Ochrona praw pacjentów szpitali psychiatrycznych

W dniu 21 lipca 2010 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przedłożony przez ministra zdrowia. Celem zaprojektowanej nowelizacji ustawy jest dostosowanie przepisów do nowych regulacji

Data utworzenia: 21 lipca 2010

Dofinansowanie kosztów usług tłumacza języka migowego

do szkół wyższych, organizowanych przez uczelnie oraz zgłaszają potrzebę korzystania z usług tłumacza migowego lub konieczność zastosowania urządzeń wspomagających słyszenie lub innych urządzeń, w tym dostosowanych do możliwości i potrzeb wynikających

Słowa kluczowe: dofinansowanie, niepełnosprawni
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Wartość przyznanych świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Wartość świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika przyznanych przez pracodawcę zgodnie z odrębnymi przepisami, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjątkiem od tej zasady jest wynagrodzenie za czas

Słowa kluczowe: kwalifikacje, podatek dochodowy
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2010

Ginekolog będzie mógl leczyć np. oparzenia skóry?

zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego, przedłożony przez ministra zdrowia. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami medyczną opiekę specjalistyczną mogą sprawować tylko i wyłącznie lekarze specjaliści, którzy zdobywają tytuł specjalisty w procesie

Słowa kluczowe: kwalifikacje
Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 28 lipca 2010

Pieniądze z UE na usuwanie skutków powodzi

infrastruktury komunalnej: wodociągów, kanalizacji, dróg i mostów zniszczonych podczas tegorocznych powodzi. Straty, jakie spowodował żywioł sięgają ponad 2,9 mld euro. W wyniku powodzi, które przeszły przez Polskę w maju i czerwcu 2010 roku poszkodowanych

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 29 lipca 2010

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu dla sklepu

Każdy przedsiębiorca, który zamierza sprzedawać alkohol w sklepie musi uzyskać stosowne zezwolenie, które jest wydawane przez wójta (burmistrza, prezydenta). Rodzaj zezwolenia, a także formalności i opłaty związane z jego wydaniem uzależnione są od

Słowa kluczowe: alkohol
Data utworzenia: 13 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 431  |  432  |  433  |  434  |  435 … 1041 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.