Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykuływspólne+rozliczenie+podatku+dochodowego+przez+małżonków
Wspólne opodatkowanie małżonków -

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Wniosek, o którym mowa powyżej, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10437 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kupując gazetę w Internecie - nie możesz jej zwrócić

Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, daje uprawnienie konsumentowi do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, bez podania przyczyny

Słowa kluczowe: konsument
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2008

Dofinansowanie projektów rozwojowych

rozwojowych. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczanych na finansowanie projektów rozwojowych obejmujących projekty własne o tematyce określonej przez wnioskodawcę oraz projekty realizowane

Słowa kluczowe: dofinansowanie
Data utworzenia: 18 marca 2008

Atrakcyjniejsze warunki służby żołnierzy

przez żołnierzy zawodowych dodatków do uposażenia zasadniczego oraz ich wysokości.

Słowa kluczowe: żołnierz
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Podstawowa opieka zdrowotna w dni wolne od pracy i w święta

opieki zdrowotnej udzielanymi przez świadczeniodawców poza godzinami pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności w dni wolne od pracy i w święta oraz udzielane w przypadku nagłego zachorowania lub

Data utworzenia: 25 listopada 2009

Kolejny wolny dzień od pracy?

inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Słowa kluczowe: dni wolne, urlop
Data utworzenia: 15 sierpnia 2008

Kryteria oceny ostrożnościowej inwestora

rynkiem finansowym, przedłożony przez ministra finansów. Projektowana ustawa określa ramy prawne do oceny potencjalnego inwestora, którą przeprowadza Komisja Nadzoru Finansowego w związku z zamiarem nabycia znacznego pakietu akcji banku, zakładu

Słowa kluczowe: spółka dominująca
Data utworzenia: 17 lutego 2010

Wykonywanie działalności geologicznej i górniczej

W dniu 18 listopada 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez ministra środowiska. Projekt nowej reguluje zasady wykonywania działalności w zakresie prac geologicznych, wydobywania kopalin ze

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo
Data utworzenia: 20 listopada 2008

OFE będa musiały ze sobą konkurować

ograniczenie ryzyka dalszej koncentracji decyzji inwestycyjnych, a także ograniczenie prowizji od składki. Zap roponowane przez wnioskodawców zmiany oparte są na przekonaniu, że kluczowa dla wysokości przyszłych emerytur jest konkurencja na rynku OFE, która

Słowa kluczowe: emerytura
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 sierpnia 2008

Opłata za wydanie paszportu ulegnie zmianie?

. paszportowych dokumentach paszportowych. Projekt dotyczy osób ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego - w tym rodzice i ustanowieni przez sąd opiekunowie występujący o wydanie dokumentów paszportowych osobom małoletnim oraz organów paszportowych j

Data utworzenia: 8 września 2008

Wniosek o wynagrodzenie za pomoc prawną

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, oświadczając, że nie zostały one uiszczone w żadnej części przez uczestnika. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem oddalił skargę; w pkt w pkt 3 przyznał od Skarbu Państwa na rzecz adwokata odpowiednią kwotę

Data utworzenia: 23 października 2008
« Poprzednia 1 … 404  |  405  |  406  |  407  |  408 … 1044 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.