Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykuływspólne+rozliczenie+podatku+dochodowego+przez+małżonków
Wspólne opodatkowanie małżonków -

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Wniosek, o którym mowa powyżej, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10437 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opłata adiacencka

. wykonała wodociąg czy doprowadziła drogę i w związku z tym wzrosła wartość gruntu. Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy, właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.

Data utworzenia: 26 lipca 2007

Spadek dla dalszych krewnych czy gminy

W dniu 4 września 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny dotyczące zasad dziedziczenia spadku przez gminę. Sprawa z Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty

Słowa kluczowe: spadek
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2007

Rząd zadba o Twoje zdrowie psychiczne

ten został przygotowany przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prognozuje się, że w przyszłości w opracowaniu i realizacji tego rodzaju Programu będą brali udział także przedstawiciele innych resortów

Słowa kluczowe: opieka zdrowotna
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 17 października 2007

Kontrola wyrobów budowlanych

będzie lepiej chronić nabywców przed wyrobami niebezpiecznymi lub o gorszych właściwościach użytkowych niż deklarowane przez producenta. W ten sposób zmiany poprawią bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych. Uchwaloną ustawą zajmie się teraz Senat

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Data utworzenia: 3 maja 2010

Ustawa podwyżkowa dla białego personelu weszła w życie

Wraz z dniem 16 października 2007 roku weszła w życie tzw. ustawa podwyżkowa wywalczona przez pielęgniarki, które zorganizowały w sierpniu przed budynkiem Sejmu punkt informacyjny dotyczący sytuacji w ochronie zdrowia i żądań płacowych. Zgodnie z

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 października 2007

Ochrona zdrowia psychicznego

psychicznego przez określenie, w drodze rozporządzenia, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Według zaproponowanego brzmienia Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie przyjmowany na czas określony.

Data utworzenia: 7 stycznia 2008

Wczasy za granicą dofinansowane z ZFŚS

marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie, w jakim uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej

Słowa kluczowe: konstytucja
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 stycznia 2008

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych

ustawy stosuje się do kredytów mieszkaniowych udzielonych i spłacanych na warunkach określonych przez Rade Ministrów.

Słowa kluczowe: kredyt
Data utworzenia: 6 lutego 2008

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

Po przyjęciu przez Sejm, do Senatu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych". Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu

Słowa kluczowe: opieka, opieka zdrowotna
Data utworzenia: 4 marca 2008

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie

lekarskich. Podstawą prawną do przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy jest ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

Słowa kluczowe: zus, zwolnienie
Data utworzenia: 5 marca 2008
« Poprzednia 1 … 403  |  404  |  405  |  406  |  407 … 1044 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.