Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin opłaty składek ZUS przez pozostałych… (ZUS)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykuływspólne+rozliczenie+podatku+dochodowego+przez+małżonków
Wspólne opodatkowanie małżonków -

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Wniosek, o którym mowa powyżej, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10415 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wychowywanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowy

r. przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie, ponad 5% dorosłych Polaków przyznało, że w ciągu ostatniego roku kierowało pojazdem mechanicznym (ok. 700 tys.) po spożyciu alkoholu, a co czwarty badany był świadkiem jazdy pod wpływem alkoholu przez

Data utworzenia: 10 marca 2008

Żołnierz też może pracować

W dniu 26 marca 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych. Niniejsze rozporządzenie było

Słowa kluczowe: żołnierz
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 marca 2008

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierzy

W dniu 19 kwietnia 2008 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie

Słowa kluczowe: żołnierz
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Nowe przepisy dla izb morskich

W dniu 15 kwietnia 2008 roku podczas posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Nowe przepisy zakładają, że w izbach morskich będą orzekać sędziowie sądów

Data utworzenia: 16 kwietnia 2008

Uniemożliwienie zaskarżenia postanowienia w sprawie zwolnienia od kosztów sądowych

W dniu 31 marca 2009 roku Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną złożona przez Consulting, Planowanie, Wykonawstwo "HAGER&SCHLAFFKE" sp. z o.o.. Skarga dotyczyła uniemożliwienia zaskarżenia postanowienia w sprawie zwolnienia od

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 marca 2009

Przemoc w rodzinie, a Niebieskie Karty

W dniu 18 lutego 2008 roku komendant główny Policji - nadinsp. Tadeusz Budzik podpisał nowe Zarządzenie Nr 162 w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty", które

Słowa kluczowe: policja, pomoc prawna
Data utworzenia: 8 maja 2008

Świadczenia opieki zdrowotnej

uregulowania kwestii pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku, gdy powodem udzielenia świadczenia jest wyrządzenie poszkodowanemu przez sprawcę szkody w rozumieniu art. 415

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2008

Obowiązaki związane z zarządzaniem nieruchomością

Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W związku z prowadzeniem tejże działalności zarządcy

Słowa kluczowe: nieruchomość
Data utworzenia: 2 lipca 2008

Pochówek dla zmarłych w zakładach karnych i areszt

zgodę na pochowanie zwłok oraz tryb postępowania ze zwłokami, które nie zostaną odebrane przez osoby najbliższe i sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez zakład karny. Przedstawione rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra

Data utworzenia: 4 sierpnia 2008

Zmiany w Karcie Nauczyciela

tego obowiązku, a także składu i pracy rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, zakładania i likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz zasad wprowadzania obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Ponadto

Data utworzenia: 25 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 395  |  396  |  397  |  398  |  399 … 1042 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.