Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykuływspólne+rozliczenie+podatku+dochodowego+przez+małżonków
Wspólne opodatkowanie małżonków -

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Wniosek, o którym mowa powyżej, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10437 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Amnestia maturalna niezgodna z Konstytucją

maturalnego. Według wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny świadectwa uzyskane w wyniku tzw. amnestii maturalnej są ważne.

Słowa kluczowe: konstytucja
Data utworzenia: 21 stycznia 2008

Powszechny spis rolny

W dniu 5 maja 2009 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym 2010 r., przedłożony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Projekt ustawy zakłada, że w 2010 roku odbędzie się powszechny spis rolny. Byłby to

Data utworzenia: 7 maja 2009

Postępowanie w sprawach o przyznanie polskich emerytur i rent osobom zamieszkałym za granicą

Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). Postępowanie w sprawach polskich świadczeń emerytalno-rentowych wszczyna się na podstawie wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną lub jej pełnomocnika.

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura, renta
Data utworzenia: 10 marca 2008

Mniej regulacji prawnych więcej swobody

W dniu 11 marca 2008 Rada Ministrów przyjęła przygotowaną przez Ministra Gospodarki uchwałę dotyczącą redukcji obciążeń administracyjnych w Polsce w priorytetowych obszarach prawa. Do końca 2010 r. mają one zostać zmniejszone o 25%. Zakłada ona

Słowa kluczowe: prawo
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 13 marca 2008

Umowy o zabezpieczeniu społecznym

, natomiast Kanadę reprezentował ambasador David Preston. Podpisane umowy umożliwią m.in. otrzymywanie amerykańskich i kanadyjskich świadczeń przez osoby zamieszkałe w Polsce.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne
Data utworzenia: 6 kwietnia 2008

Straż Graniczna do koszar

pełnienia służby w systemie skoszarowanym, warunki i tryb kierowania do pełnienia tej służby oraz sposób jej pełnienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Data utworzenia: 9 kwietnia 2008

Kompetencje Krajowej Rady Sądownictw

Krajowej Radzie Sądownictwa w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 marca 2007 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2, art. 178 ust. 1, art. 183 ust. 1, art. 186 i art. 187 ust. 4

Data utworzenia: 17 kwietnia 2008

Pomoc dla uczących się żołnierzy

W dniu 24 kwietnia 2008 roku rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz kierowania żołnierzy zawodowych na studia albo naukę w

Data utworzenia: 20 kwietnia 2008

Leczenie poza granicami kraju

kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. Nr 249, poz. 1867). Zaprojektowane zmiany są wynikiem praktycznego stosowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia od dnia 1 stycznia 2008 r.

Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 7 maja 2008

Podwyżki dla komisji lekarskich

: wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich powoływanych przez wojewodów, wojewodów oraz organów samorządu terytorialnego szczebla powiatu realizujących przedsięwzięcia z zakresu poboru.

Słowa kluczowe: służba wojskowa
Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 1 września 2008
« Poprzednia 1 … 329  |  330  |  331  |  332  |  333 … 1044 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.