Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykuływspólne+rozliczenie+podatku+dochodowego+przez+małżonków
Wspólne opodatkowanie małżonków -

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Wniosek, o którym mowa powyżej, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10437 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy

aktualizacji wiedzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez pracowników służb podległych lb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, policjantów, funkcjonariuszy, strażaków oraz żołnierzy.

Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 1 lipca 2008

Finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych

zaproponowanych zmian jest wyeliminowanie barier inwestycyjnych oraz wprowadzenie rozwiązań, które przyczynią się do wzrostu zainteresowania samorządów uzyskaniem finansowego wsparcia w ramach programu i wpłyną na lepsze zarządzanie posiadanym przez gminy

Data utworzenia: 31 lipca 2008

Procedury kontroli produktów

W dniu 21 sierpnia 2008 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. W

Data utworzenia: 17 sierpnia 2008

Nowe stawki za kontrolę produktów rolnych

opłat za czynności związane z dokonaniem kontroli oraz przeprowadzeniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych. Opłaty obowiązani są wnieść przedsiębiorcy, jeśli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez organy Inspekcji Jakości Handlowej

Słowa kluczowe: kontrola
Data utworzenia: 31 sierpnia 2008

Służebność drogi koniecznej

obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między zainteresowanymi nie dojdzie do porozumienia - sąd zarządzi, o ile będzie to możliwe

Słowa kluczowe: droga konieczna, służebność
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2008

Lokale dla Policji niezgodne z Konstytucją

W dniu 18 września 2008 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący dysponowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległe mu organy użytkowanymi dotychczas lokalami mieszkalnymi

Słowa kluczowe: lokal, najem lokalu, policja
Data utworzenia: 18 września 2008

Pieczątka z podróży

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Projekt

Data utworzenia: 28 września 2008

Wyodrębnienie lokalu

współwłaściciele pozostałych lokali, tworzących wspólnotę mieszkaniową tej nieruchomości. Rozpoznając apelacje od wyroku Sądu Okręgowego, wniesione przez powódkę oraz przez pozwaną współwłaścicielkę – Zdzisławę G. Sąd Apelacyjny powziął wątpliwość prawną czy

Słowa kluczowe: lokal
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 listopada 2008

Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa

W dniu 2 grudnia 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, przedłożony przez ministra skarbu państwa. Zgodnie z projektem ustawy, rozszerzono zakres spraw, w których Prokuratoria

Słowa kluczowe: księga wieczysta, zasiedzenie
Data utworzenia: 3 grudnia 2008

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców

Zgodnie z treścią podpisanego przez Ministra Infrastruktury w dniu 19 grudnia 2008 r. rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami

Data utworzenia: 23 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 318  |  319  |  320  |  321  |  322 … 1044 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.