Kalendarz przedsiębiorcy: 10-12-2018 Wypłata wynagrodzenia (Pracownik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykuływspólne+rozliczenie+podatku+dochodowego+przez+małżonków
Wspólne opodatkowanie małżonków -

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Wniosek, o którym mowa powyżej, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10414 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dłużnik nie jest uczestnikiem postępowania o nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi

Przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne powstało przy rozpoznawaniu przez Sąd Okręgowy zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego odmawiające podjęcia zawieszonego postępowania klauzulowego. W sprawie o

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2009

Procedura ubiegania się o rentę

zgłoszony przez jej pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna, która nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych i działa na podstawie pełnomocnictwa. Może to być także członek najbliższej rodziny pozostający we wspólnym

Słowa kluczowe: renta
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Usługi medyczne dla małżonka/partnera cudzoziemca w Polsce

ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, jest posiadaczem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ przez swojego polskiego małżonka, dysponuje poświadczeniem rejestracji w OW NFZ formularza E106, E 109 E121 lub

Data utworzenia: 27 kwietnia 2009

Odpowiedzialność hotelarza za bagaż turysty

hotelu nie odpowiada, jak też przez ogłoszenie, np. wywieszone w recepcji. Oznacza to, że próby uchylenia się przez hotel od odpowiedzialności za rzeczy klienta nie wywierają żadnych negatywnych skutków prawnych wobec konsumenta, nie uszczuplają jego praw.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2009

Dowolona zmiana stałego oprocentowania

których sprawdzi działania banków. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi stały monitoring wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców działających w różnych branżach. Do tej pory zakwestionowano łącznie 15 klauzul. Wszczęte zostały

Data utworzenia: 15 czerwca 2009

Dokument w postaci elektronicznej na równi z papierem

W dniu 16 lipca 2009 r. odbyło się w Sejmie I czytanie przyjętego przez rząd, a przygotowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Słowa kluczowe: dokument
Data utworzenia: 16 lipca 2009

Leczenie uzdrowiskowe

uchwaleniem przez Sejm w dniu 25 czerwca 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach. Projektowane rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z

Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 6 sierpnia 2009

Niezwracanie części składki ubezpieczeniowej i kosztów obsługi pożyczki w domu w przypadku jej wcześniejszej spłaty

Z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2008 roku wynika, że 41,5%. konsumentów żyje na kredyt. Polacy najczęściej kupują na raty, pożyczają pieniądze od rodziny i znajomych. Jednakże brak zdolności kredytowej, krótki czas oczekiwania na pieniądze

Słowa kluczowe: karta kredytowa, kredyt
Kategoria: Umowy
Data utworzenia: 17 sierpnia 2009

Bezpośrednie wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta

uzupełnienie katalogu przesłanek zastosowania instytucji przejęcia wykonywania zadań i kompetencji wójta przez pierwszego zastępcę albo osobę wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zakazu wykonywania czynności

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 6 września 2009

Adwokat sam uwierzytelni kopię dokumentu

obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentów oryginalnych lub ich odpisów notarialnych. Zmiana polega na szerszym niż dotychczas umożliwieniu uwierzytelniania odpisów dokumentów przez profesjonalnych pełnomocników stron, reprezentujących zawody zaufania

Data utworzenia: 28 października 2009
« Poprzednia 1 … 318  |  319  |  320  |  321  |  322 … 1042 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.