Kalendarz przedsiębiorcy: 20-08-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykuływprowadzenie
Wprowadzenie ścieków do ziemi -

rozumie się przez to także wprowadzanie ścieków do gleby

Prawo o ochronie środowiska art.3 pkt 46

 
Wyszukiwana fraza:

wprowadzenie

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1105 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Utrudnianie ojcu kontaktu z dzieckiem

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Celem proponowanej w projekcie zmiany jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego narzędzi, przy pomocy których sądy opiekuńcze będą mogły wyegzekwować w sposób

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 maja 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Gry i zakłady wzajemne

Opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zmian do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 20 lipca 2009

Prawo obowązuje wszędzie - nawet na oznakowanych drogach wewnętrznych

czerwca 2008 r. (sygn. akt P 4/06) stwierdzającego niezgodność art. 130a ust. 10 i art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym z Konstytucją RP. Projekt zakłada również nowelizację ustaw mającą na celu wprowadzenie

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 27 lipca 2009

Wyżywienie cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku

wydalenia. Projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie analogicznych przepisów dotyczących wartości dziennej normy wyżywienia, które zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniającym

Data utworzenia: 8 września 2009

Niewolnictwo i handel ludźmi

. Celem projektu jest wprowadzenie do Kodeksu karnego nowych typów czynów zabronionych, nawiązujących do przepisów Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) z 17 lipca 1998 r., mających charakter zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni

Słowa kluczowe: karne prawo
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 września 2009

Likwidacja stażu podyplomowego dla lekarzy?

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Istotą projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest wprowadzenie niezbędnych zmian w systemie

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 29 września 2010

Stalking

opublikowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny jest wprowadzenie instrumentu skutecznej ochrony prawnej przed negatywnym zjawiskiem, określanym jako „stalking” (ang. śledzenie, tropienie, skradanie się).

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 września 2010

Zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych dla ofiar wypadków drogowych

prawomocnego zakończenia postępowania karnego. Wprowadzenie tej instytucji do ustroju prawa karnego pozwoli pokrzywdzonemu na otrzymanie świadczenia nowacyjnego z urzędu bez ograniczeń wynikających z istoty procesu cywilnego.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 stycznia 2011

Rozszerzenie uprawnień referendarza sądowego

drugiej strony wprowadzenie mechanizmów, które przyczynią się do usprawnienia i przyspieszenia tego postępowania w ogólności. Co prawda, jedną z przyczyn proponowanych zmian jest nowe podejście do kwestii regulacji sposobu rozpoznawania i rozstrzygania

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lutego 2011

TK: Nie wolno było w lipcu odebrać świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom osób niepełnosprawnych

do świadczenia pielęgnacyjnego nabyli na podstawie ostatecznych bezterminowych decyzji administracyjnych. Zmiana warunków nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i wprowadzenie nowych warunków uprawniających do ubiegania się o przyznanie

Data utworzenia: 5 grudnia 2013
« Poprzednia 1 … 21  |  22  |  23  |  24  |  25 … 111 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.