Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykułyprawomocny+wyrok
Wyrok zaoczy w sprawie cywilnej -

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.
art. 339 k.p.c.

 
Wyszukiwana fraza:

prawomocny+wyrok

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1426 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo do świadczeń rodzinnych

z funduszu alimentacyjnego. Dodatkowo nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów była niezbędna ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2009 r., który za niekonstytucyjny uznał przepis umożliwiający odbieranie

Data utworzenia: 8 lutego 2011

Odbieraj listy z poczty, bo może Cię to drogo kosztować

odbierzemy z poczty przesyłki, skutki mogą być bardzo poważne, albowiem przepisy przewidują, że mimo jej nie odebrania, uważa się, że została ona doręczona. Doręczenie takie będzie prawnie skuteczne i może się wiązać z tym, że np. sąd wyda wyrok zaoczny, na

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 sierpnia 2011

Kiedy możemy mówić o braku szkody po stronie wierzyciela?

układowe na skutek wniosku w tym przedmiocie, złożonego w czasie właściwym (tak: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2012r. V CSK 575/11).

Data utworzenia: 21 stycznia 2014

Kto może zostać świadkiem koronnym?

może odbyć się jedynie w trybie rozpoznania zażalenia na nie. Sąd orzekający nie może badać zasadności nadania statusu świadka koronnego (por. wyrok sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2004 r. sygn. akt II Aka 49/04).

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 22 maja 2014

Twoja sprawa w sądzie się przedłuża? Złóż skargę

. Pomimo, iż na rozstrzygnięcie zdarza się nam czekać co najmniej kilka miesięcy, są sprawy w których wyrok wydawany jest po kilku latach – to jest jednak sporym nadużyciem. W związku z tym, ustawodawca przewiduje tzw. skargę na przewlekłość postępowania

Data utworzenia: 29 maja 2014

Szansa dla rozwiedzionych małżonków na przyznanie prawa do renty rodzinnej

Wraz z dniem 26 maja 2014 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 61/13), w którym to Trybunał orzekł, że "art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z

Data utworzenia: 8 czerwca 2014

Czy Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie

się na wyrok z 3 lipca 2013 r. (sygn. akt P 49/11), w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody w zakresie, w jakim ogranicza odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry wyłącznie do

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2014

Polska zapłaci za odmowę legalnej aborcji

W dniu 30.10.2012r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie nr skargi 57375/08, dotyczącej polskiej nastolatki, która zaszła w ciążę w wyniku czynu zabronionego, a której szpital w Lublinie odmówił legalnej aborcji. W

Kategoria: Orzecznictwo
Data utworzenia: 31 października 2012

'Janosikowe', czyli wpłaty wyrównawcze miast na prawach powiatu na podstawie wyroku TK

W dniu 31 stycznia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygnatura akt K 14/11) w sprawie obowiązku dokonywania wpłaty do budżetu państwa przez miasta na prawach powiatu tzw. wpłat wyrównawczych, potocznie określanych mianem „janosikowego

Data utworzenia: 31 stycznia 2013

Umorzenie postępowania karnego, a koszty procesu

wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym w sprawie skargi konstytucyjnej Katarzyny K. i Anny K. dotyczącej kosztów procesu. W sprawie tej chodziło o brak możliwości zasądzenia na rzecz pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego należności z tytułu udziału

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 października 2011
« Poprzednia 1 … 23  |  24  |  25  |  26  |  27 … 143 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.