Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykułyprawomocny+wyrok
Wyrok zaoczy w sprawie cywilnej -

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.
art. 339 k.p.c.

 
Wyszukiwana fraza:

prawomocny+wyrok

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 1424 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Więziennej

Każdy, kto chce pracować w Służbie Więziennej musi spełniać określone wymagania i przejść pozytywnie postępowania kwalifikacyjne. Kwestie związane z naborem do tej służby reguluje Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010r., Nr 79 poz. 523, ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 27 lutego 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Jak przekształcić spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w prawo własności?

Wielu osobom zdaje się, że przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego jest niezmiernie trudne i na dodatek wymaga sporej gotówki. Oczywiście wykup mieszkania lokatorskiego, spółdzielczego własnościowego czy też wykup byłego mieszkania zakładowego od spółdzielni wiąże się w pewnymi kosztami ale nie nastręcza wielu trudności…

Data utworzenia: 5 marca 2013

Czego windykatorowi nie wolno?

Bez cienia wątpliwości wypada podkreślić, że sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników (zob. art. 758 k.p.c.). Ustawodawca określił taksatywnie katalog organów egzekucyjnych. Nikt – poza nimi – nie może prowadzić egzekucji wierzytelności. Nawet wyjątkowo przekonujący windykator…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2014

1,6 miliona złotych za śmierć w kopalni

Ponad 1,6 mln złotych tytułem zadośćuczynienia oraz odsetek dla rodziny górnika, który zginął w wyniku wybuchu metanu. W wypadku śmierć poniosło 20 osób. Była to jedna z największych tragedii w historii polskiego górnictwa.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 17 lutego 2015

Zwróć uwagę sądowi na uchybienia

, uznając, że uległy one prekluzji, gdyż pozwany nie przedstawił ich w odpowiedzi na pozew. Dopuścił jednocześnie dowody zawnioskowane w pozwie i po ich przeprowadzeniu wydał wyrok, którym utrzymał wyrok zaoczny w mocy. W apelacji pozwany zarzucił naruszenie

Słowa kluczowe: apelacja
Data utworzenia: 2 grudnia 2008

Przystąpienie do użytkowania bez dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. akt II OSK 1061/08,oraz z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. akt II OSK 1184/09), art. 57 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane nie dotyczy inwestora, który

Słowa kluczowe: samowola budowlana
Data utworzenia: 24 maja 2010

Zawiadomienie o terminie rozprawy

, procedując w trybie przewidzianym w art. 377 § 3 i § 5 k.p.k., wydał wyrok skazujący oskarżonego. Powyższy wyrok został zaskarżony na korzyść oraz niekorzyść oskarżonego. Sąd odwoławczy zauważył, że wezwania na jeden z terminów rozprawy oskarżony nie przyjął

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 lipca 2010

Zakaz naliczania odsetek przed wydaniem decyzji o wysokości należności podatkowej

W dniu 16 października 2007 Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok wydany w sprawie skargi konstytucyjnej Zdzisława J., która dotyczyła naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej. Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego było zbadanie zgodności

Słowa kluczowe: odsetki, podatek, podatek dochodowy
Data utworzenia: 19 października 2007

Od przeniesienia własności lokalu przez spółdzielnie stawka podatku VAT jest zerowa.

lokalu. Jednakże według orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przepis ten ma również zastosowanie do ustanowienia oddzielnej własności lokalu mieszkalnego na rzecz członka spółdzielni. Wyrok jest jak najbardziej korzystny dla

Słowa kluczowe: podatek, podatek vat
Data utworzenia: 26 października 2007

Stawka VAT w budownictwie

większość infrastruktury będzie służyć celom mieszkaniowym. Co prawda, wyrok ten dotyczył stosowania obniżonej stawki VAT w świetle przepisów, które obowiązywały przed 1 stycznia 2008 r., ale wart jest omówienia ze względu na swoje znaczenie w kontekście

Słowa kluczowe: budowlane prawo, podatek vat
Data utworzenia: 28 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 20  |  21  |  22  |  23  |  24 … 143 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.