Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykułyminimalne+wynagrodzenie+za+pracC499
Wynagrodzenie -

 rozumie się przez to wynagrodzenia oraz niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne

Postępowanie egzekucyjne w administracji art.1a  pkt.17

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 8859 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta

W dniu 28 lipca 2009 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Płocku VIII Wydział Grodzki dotyczące kary grzywny za naruszenie obowiązków określonych w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta

Data utworzenia: 28 lipca 2009

Zintensyfikowana kontrola absencji chorobowej

Jak wynika z danych podanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w bieżącym roku został odnotowywany znaczny wzrost absencji chorobowej. W I półroczu 2009 roku o 27,4% wzrosła liczba dni, za które wypłacono z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2009

Wykształcenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

stanowisku służbowym. Za najistotniejsze dla projektowanego aktu prawnego należy uznać zmiany rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej dotyczące wprowadzenia nowych nazw stanowisk

Data utworzenia: 12 sierpnia 2009

Zasady finansowania szkolnictwa wyznaniowego

zasadą równouprawnienia związków wyznaniowych. Tylko Kościołowi katolickiemu ustawodawca stworzył szczególne preferencje w zakresie dofinansowania szkolnictwa wyznaniowego na poziomie szkoły wyższej, na takich samych zasadach, co uczelni publicznych, za

Data utworzenia: 14 grudnia 2009

Nieterminowe doręczanie przesyłek nierejestrowanych

Zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130 poz.1188 z późn. zm.) operator publiczny odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej, chyba, że nastąpiło to

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 11 stycznia 2010

Obowiązkowe OC dla organizatorów imprez masowych

, organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

Data utworzenia: 25 stycznia 2010

Przedsiębiorca zagraniczny

Przedsiębiorcą zagranicznym nazywamy osobę zagraniczną, która wykonuje działalność gospodarczą za granicą. Dla wykonywania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą - na zasadzie wzajemności, o ile

Słowa kluczowe: przedsiębiorca
Data utworzenia: 9 marca 2010

Nierzetelna kampania reklamowa

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zakwestionowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów reklama Max Lokaty wprowadzała w błąd. Dziś sąd potwierdził decyzję, w której Urząd nałożył na Bank PKO BP ponad 5,7 mln zł kary za

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 11 marca 2010

Czy istnieje skuteczna alternatywa dla sądownictwa państwowego?

Od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce zmiany społeczno - ekonomiczne związane z dynamicznym wzrostem gospodarczym, globalizacją, postępującą liberalizacją handlu międzynarodowego i redukcją barier przepływu towarów i kapitału. Za zmianami

Data utworzenia: 23 marca 2010

Rehabilitacja lecznicza dla rolników

we własnych Centrach lub Ośrodkach Rehabilitacji Rolników KRUS oraz zakładach rehabilitacji leczniczej, z którymi współpracuje. Co roku z rehabilitacji leczniczej korzysta za pośrednictwem KRUS około 14,5 tys. osób. Warto dodać, iż od 1993 roku Kasa

Data utworzenia: 29 marca 2010
« Poprzednia 1 … 302  |  303  |  304  |  305  |  306 … 886 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.