Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaArtykułyformularz+VAT+R
Wyszukiwana fraza:

formularz+VAT+R

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 7121 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ile razy należy wzywać do usunięcia skutków naruszenia prawa?

Spółka {….} wniosła skargę na uchwałę rady miejskiej dotyczącą ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta. W uzasadnieniu zarzuciła, że uchwała stanowi akt prawa miejscowego, a zatem powinna podlegać ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W odpowiedzi na skargę gmina wskazała, że w pierwotnej…

Data utworzenia: 19 lutego 2013

Czy umowa na czas określony jest wliczana do stażu pracy?

Umowa na czas określony jest jedną z terminowych umów o pracę. Zawierana jest bądź do końca okresu ustalonego kalendarzowo, bądź do dnia dającego się w czasie oznaczyć przez wskazanie faktu, który powinien nastąpić w przyszłości.

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 września 2013

Odnowa i rozwój wsi

jest przyznawana pomoc. Ponadto w rozporządzeniu określono kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczności, inne niż wymienione w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Słowa kluczowe: pomoc publiczna
Data utworzenia: 17 marca 2008

Tworzenie centrów zarządzania kryzysowego

Bezpieczeństwa oraz innymi organami administracji publicznej. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w art. 13 ust. 3 zawiera upoważnienie dla Rady Ministrów do określenia – w drodze rozporządzenia – organów administracji rządowej, które

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo
Data utworzenia: 7 sierpnia 2008

Zawieszenie działalności gospodarczej

Pani D. K. kilkakrotnie zgłaszała przerwy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Data utworzenia: 1 września 2008

Ujednolicenie hipoteki

uregulowanym zabezpieczeniem wierzytelności na nieruchomości. Przepisy o hipotece nie ulegały zasadniczym zmianom od wejścia w życie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, czyli od dnia 1 stycznia 1983 r. Jednakże w ciągu 25 lat obowiązywania ustawy

Słowa kluczowe: hipoteka
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2008

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W dniu 16 lutego 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zadaniem TK

Słowa kluczowe: emerytura
Data utworzenia: 17 lutego 2010

Zasady przyznawania rent socjalnych osobom, które ukończyły 25 lat

W dniu 8 czerwca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Piotra D. dotyczącą zasad przyznawania rent socjalnych osobom, które ukończyły 25 lat. Zadaniem TK było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Słowa kluczowe: renta
Data utworzenia: 8 czerwca 2010

Przyjmowanie do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców

Przepisy art. 5 ust. 5, § 8 ust. 7 i art. 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

Słowa kluczowe: edukacja
Data utworzenia: 21 września 2010

Prawo do świadczenia rodzinnego osób niepełnosprawnych

W dniu 15 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące prawa do świadczenia rodzinnego osób niepełnosprawnych. Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie zgodności art. 24 ust. 3a

Data utworzenia: 15 listopada 2010
« Poprzednia 1 … 274  |  275  |  276  |  277  |  278 … 713 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.